CSIF denuncia els problemes de goteres i de falta d’espai en la base del SAMU a Silla i reclama un local més ampli

El sindicat demana a Conselleria de Sanitat “unes dependències adequades que complisquen amb la normativa en prevenció”

El sindicat CSIF ha demanat per escrit a Conselleria de Sanitat el trasllat de la base del Servei d’Assistència Mèdica Urgent (SAMU) a Silla a “unes dependències adequades que complisquen amb la normativa vigent en protecció de riscos laborals”. En el document, la central sindical explica els problemes de goteres i amb els desguassos que pateix i l’escassetat d’espai.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recalca en el seu escrit que “des del canvi de base a la nova ubicació a Silla al maig de 2019 hi ha hagut multitud de problemes en relació amb l’extracció d’aire calent, canonades de desguàs, sobreeiximent d’aigües…”, al que afig “les goteres que pateix actualment, que obliguen a col·locar travessers d’aigua en el sòl per a evitar relliscades i poals”.

CSIF explica que aquesta base la utilitzen cinc equips de tres integrants cadascun, més un sisé compartit amb Sagunt. En total poden arribar a ser fins a 18 professionals en diferents torns, més estudiants d’Infermeria o de Medicina, als quals acull aquesta base de “dimensions tan reduïdes que només disposen de dues habitacions, la qual cosa obliga a compartir-les, amb el risc de contagi de covid-19 que suposa”. Manca, no obstant això, de mitjans per a netejar el material contaminat.

La central sindical continua assenyalant que “aquest espai també alberga taquilles, amb multitud de caixes sobre elles, cuina, magatzem o sala d’estar”. En aquest context, CSIF recorda a Conselleria que “el Reial decret 486/1997 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat en els llocs de treball, assenyala en el seu annex III que l’exposició a les condicions ambientals en els llocs de treball no haurà de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors”. L’aplicació d’aquesta normativa queda en dubte en una base tan reduïda i en la situació actual de pandèmia.

El sindicat, per aquest motiu, ha sol·licitat a Conselleria que “al més prompte possible adopte les mesures necessàries per a preservar la seguretat, salut i benestar dels treballadors exposats”, de manera que els trasllade a “unes dependències adequades que complisquen amb la normativa vigent”.

Deixa el teu comentari