CSIF exigeix a Marzà reforçar la calefacció de les aules amb estufes i bombes de calor i instal·lar purificadors HEPA

El sindicat ha demanat per escrit al conseller mesures urgents contra el fred i l’actuació immediata dels serveis de prevenció

El sindicat CSIF ha demanat per escrit hui al conseller d’Educació que reforce amb caràcter urgent els sistemes de calefacció a les aules amb la col·locació d’estufes portàtils i bombes de calor. La central sindical, a més, ha sol·licitat l’actuació immediata dels serveis de prevenció de riscos laborals i la instal·lació de filtres HEPA per a depurar l’aire en totes les aules, i no únicament en 8.000.
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha remés un document dirigit al conseller d’Educació, Vicent Marzà, per a traslladar-li “les deficiències detectades d’estrés tèrmic per fred i propostes de millora a les aules”. El sindicat comença destacant les baixes temperatures detectades en nombrosos centres durant aquests dies, que baixen dels deu graus, com ja va denunciar ahir públicament la central sindical.
CSIF explica que a l’onada de fred se suma que “com a mesures de prevenció per a evitar la propagació i contagi s’ha marcat la ventilació de les aules obrint les finestres. Aquesta circumstància no permet arribar a unes condicions de confort terme i provoca que tant docents com alumnat hagen d’estar amb mantes i roba d’abric a l’aula”.
El sindicat recorda, en el seu escrit, que “el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en el punt 1 a del seu article 7, fixa que la temperatura dels locals on es faça treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 graus”.
CSIF desglossa que “a partir de temperatures inferiors als 15 graus pot començar la sensació de *disconfort tèrmic, i que per davall de 5 s’ha de considerar que el risc és immediat”. Davant aquesta situació, recalca que “ens estan arribant nombroses queixes, ja que a les aules s’està suportant temperatures molt baixes per a poder garantir l’adequada ventilació enfront de covid-19”.
La central sindical recalca que “portem mesos alertant que arribaria aquest moment i que era necessari dotar a totes les aules de purificadors d’aire amb filtres *HEPA i mesuradors de CO₂ per a comprovar que s’està dins dels paràmetres establits”.
El sindicat adverteix que “les baixes temperatures que s’està patint a les aules afecten la salut tant de docents com d’alumnat, i ja no solament enfront de covid-19, sinó també davant altres patologies amb efectes respiratoris o cardiovasculars, a més de perjudicar l’activitat docent”.
CSIF, davant aquesta conjuntura, sol·licita “l’actuació immediata dels serveis de prevenció de riscos”. De la mateixa manera, proposa, amb caràcter urgent, una avaluació de riscos a les aules i reforçar els sistemes de calefacció amb estufes portàtils i mètodes de climatització amb bombes de calor per a aconseguir aqueixa temperatura d’entre 17 i 27 graus. De la mateixa manera, insisteix en la dotació de filtres HEPA i mesuradors de CO₂ en totes les aules, i no únicament en les 8.000 anunciades per Conselleria d’Educació en el cas dels purificadors d’aire.

Deixa el teu comentari