LA UNIÓ de Llauradors detecta parcel·les de la mandarina híbrida Sigal a la Comunitat Valenciana que suposadament no han passat la quarantena ni estan sanejades

Ha demanat a la Conselleria d’Agricultura que inspeccione les parcel·les i aplicació la legalitat v

31 de gener de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors ha detectat en algunes parcel·les de la Comunitat Valenciana la presència d’una varietat de mandarina híbrida d’origen israelià, denominada Sigal, que suposadament no ha passat ni la fase de quarantena legalment establida ni s’ha comprovat que estiga sanejada.

LA UNIÓ ha traslladat els fets ja a la Conselleria d’Agricultura perquè a través del seu Servei de Sanitat Vegetal actue de forma urgent i inspeccione les parcel·les i si escau aplique la legislació vigent que disposa que “no es pot conrear en el nostre territori cap varietat de cítrics que no haja passat el període de quarantena corresponent o s’haja certificat per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) que està completament sanejada”.

En aquest sentit LA UNIÓ indica a Conselleria d’Agricultura que en el cas que els fets argumentats es comproven fefaentment “procedisca a la destrucció d’aquestes plantacions i es deixe constància que l’existència de la plantació en el nostre territori és prèvia a la sol·licitud d’inscripció de la mateixa en el registre de varietats d’espècies que han sol·licitat protecció d’obtenció vegetal”.

Aquesta varietat és una obtenció del Aro Volcani Center d’Israel i la titularitat a Espanya és de Citrus Genesis. No obstant açò aquesta varietat no hauria d’estar conreant-se ni a la Comunitat Valenciana ni en l’Estat espanyol ja que, de moment, no ha passat ni la quarantena legalment establida ni s’ha comprovat el seu sanejament, la qual cosa suposa un greu perill per a la nostra citricultura, tant pel greu risc fitosanitari que comporta l’arribada de material vegetal sense cap tipus de control.

A més, LA UNIÓ pretén evitar que es produïsca una situació d’abús en el futur cobrament als llauradors de royalties elevats mitjançant un procés similar al que s’ha dut a terme amb la varietat Orri, quan al principi es va expandir el material vegetal abans de la seua protecció per a després, una vegada aconseguida la mateixa, reclamar mitjançant processos de regulació uns royalties que ronden els 75 € per planta i 0,03 euros per kg comercialitzat.

La mandarina Sigal és un híbrid entre la Orah i la Shani, el fruit de la qual és de grandària mitjana, sense coll, color taronja fosc, partenocàrpic, no autoincompatible i de maduració tardana, doncs a Israel es produeix entre els mesos de gener i febrer.

Deixa el teu comentari