Cullera recupera les ajudes al transport d’estudiants i les universalitza

El municipi destinarà 40.000 euros en beques després de rebre llum verda del Consell per haver millorat la seua sostenibilitat financera

CULLERA. 04-05-17. L’alumnat que cursa els seus estudis fora de Cullera tornarà a tindre a partir d’enguany una beca municipal per al transport. La iniciativa suposa un altre pas més de l’ajuntament en la recuperació de drets socials i aprofundix en les seues polítiques de suport als més jóvens, ha explicat hui la regidora de Joventut, Laura Simó.

Els beneficiaris podran ser els estudiants d’entre els 16 i 30 anys complits que estiguen empadronats a Cullera un mínim d’un any. Un altre dels requisits que arrepleguen les bases és que els alumnes hagen de traslladar-se fora del municipi per a cursar estudis de grau universitari o d’altres de caràcter oficial sempre que estos no es troben entre l’oferta docent dels centres educatius de Cullera.

La quantia individual de cada beca s’obtindrà després de la valoració de les sol·licituds i serà el resultat de multiplicar els punts obtinguts pel sol·licitant pel valor en euros de cada punt. El màxim de cada ajuda a percebre serà de 300 euros, que s’abonaran d’una sola vegada.

A diferència de les beques que es concedien fa anys i que posteriorment van ser suprimides, en esta ocasió no es té en compte la renda perquè la filosofia que inspira les bases és la universalització de les ajudes.

Els barems de puntuació, doncs, assenyalen que els estudis universitaris es valoraran amb 5 punts i els de categoria inferior amb 3. Pel que fa al quilometratge, les distàncies iguals o inferiors a 10 km es comptabilitzaran amb un punt; les que se situen entre 10 i 20, amb dos; les d’entre 20 i 30, amb 3 punts i finalment les superiors a 30 km, amb 4.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 31 de maig en la Casa de la Cultura en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. La documentació a aportar serà el DNI i número de compte del sol·licitant, el justificant del pagament de matrícula o les taxes administratives i la declaració de no trobar-se culpable en cap de les circumstàncies de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari d’ajuda o subvenció.

Millorança econòmica

Des del govern municipal s’han mostrat satisfets per la recuperació d’esta ajuda perquè per a poder atorgar-la era necessari un informe favorable de sostenibilitat financera per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que avalara l’estabilitat necessària per a donar llum verda a l’ajuda.

Simó ha detallat que l’informe ha sigut positiu «gràcies a la bona gestió econòmica del govern local que ha posat ordre en els comptes municipals, la qual cosa ens està permetent dur a terme iniciatives d’este tipus en benefici de tota la ciutadania i en este cas dels estudiants». De no haver sigut així, recorda, les beques no podrien haver-se donat. Finalment, Laura Simó ha posat en relleu «l’aposta per la recuperació dels drets socials del govern de Cullera, bolcat en polítiques que posen en primer lloc a les persones».

Les noves beques, les bases de les quals van ser aprovades per unanimitat de tots els grups polítics en el ple ordinari d’abril, es tramitaran en col·laboració amb el departament d’Educació.

Deixa el teu comentari