El Departament de La Ribera millora la mitjana de la Comunitat Valenciana en control de diabetis i hipertensió

• Són alguns dels indicadors de salut que la Conselleria de Sanitat avalua a través dels seus acords de gestió, els compromisos anuals que l’Administració estableix amb els 24 departaments de salut valencians.

• La malaltia cardiovascular és la principal causa de mort al món.

Alzira (20.03.18).– El Departament de Salut de La Ribera ha millorat en 2017 en 15 i en 9,6 punts, respectivament, la mitjana de la resta de departaments de salut de la Comunitat Valenciana en control de la diabetis i control de la hipertensió, a través dels seus centres d’Atenció Primària, segons les últimes dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La diabetis i la hipertensió són dos dels principals factors de risc de patir una malaltia cardiovascular, al costat de la dislipèmia (colesterol), l’obesitat, el tabaquisme, la MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) i la insuficiència cardíaca. La malaltia cardiovascular és la principal causa de mort al món.

D’esta manera, el Departament de Salut de La Ribera ha controlat la hipertensió en el 54,21% dels més de 55.000 pacients diagnosticats, mentre que la mitjana de la Comunitat Valenciana s’ha situat al 38,39%. De la mateixa manera, La Ribera ha controlat la diabetis en el 61,76% dels 21.500 pacients diabètics que es troben diagnosticats a la comarca, davant el 52,15% que han controlat de mitjana la resta departaments de salut.

L’objectiu de controlar adequadament els pacients hipertensos i diabètics és el d’evitar, a llarg termini, les complicacions que poden generar estes dues patologies, que són, especialment, les malalties cardiovasculars (infart cardíac, ictus, amputacions, insuficiència renal o ceguesa) .

Cal destacar, en este sentit, que La Ribera també supera en prop de 5 punts la mitjana de la Comunitat Valenciana en càlcul del risc cardiovascular en la població, és a dir, el registre en la història clínica dels pacients sans que presenten algun factor de risc, de les possibilitats que pateixen algun accident cardiovascular (infart, ictus, etc.) en els propers anys, per tal de prendre mesures adequades que porten a prevenir-los.

Acords de Gestió

El control de la hipertensió i de la diabetis i el càlcul del risc cardiovascular formen part dels indicadors de salut, assistencials i de qualitat que la Conselleria de Sanitat avalua en els seus acords de gestió, els compromisos anuals que la Conselleria estableix amb els 24 departaments de salut valencians.

Els bons resultats que el Departament de Salut de La Ribera ha obtingut en el control dels factors de risc cardiovascular han estat possibles gràcies a la tasca que el personal sanitari de La Ribera du a terme des de les consultes mèdiques i d’Infermeria i que es recullen a la Guia de Gestió dels Factors de Risc Cardiovascular del Departament de Salut.

Control de la diabetis

Així, entre les accions que es duen a terme des dels centres d’Atenció Primària per controlar la diabetis, destaca la realització d’exàmens de salut, a persones de qualsevol edat amb sobrepès o obesitat (índex de massa corporal igual o superior a 25) i, almenys, un altre factor de risc per patir diabetis, com el tenir antecedents familiars, el sedentarisme, tenir antecedents de malaltia cardiovascular o tenir colesterol, entre d’altres. Estos controls també es realitzen en persones majors de 45 anys sense altres factors de risc, així com en xiquets menors de 10 anys amb sobrepès associat a un altre factor de risc cardiovascular.

L’objectiu d’estos exàmens és detectar possibles casos de pacients diabètics no diagnosticats fins al moment, per tal de poder realitzar un seguiment d’ells que permeten controlar la malaltia, així com evitar l’aparició de patologies associades a la diabetis.

En este sentit, el personal sanitari d’Atenció Primària també porta a terme plans de detecció precoç del peu diabètic i de la retinopatia diabètica, en pacients que ja pateixen la malaltia; estes són dues de les principals complicacions que solen aparèixer quan no hi ha un bon control i que suposen serioses conseqüències per a la seua qualitat de vida.

Control de la hipertensió

Pel que fa al control de la hipertensió, els professionals sanitaris dels centres de salut de La Ribera també realitzen exàmens de salut en població no diagnosticada, per tal de detectar possibles casos de pacients hipertensos.

Així, estos exàmens es realitzen una vegada als menors de 14 anys que van per qualsevol motiu a les consultes de Pediatria. Estos exàmens es realitzen cada 5 anys a la població entre els 14 i els 40 anys; cada 2 anys, als majors de 40 anys, i tots els anys als pacients que presenten valors alts de pressió arterial.

Com passa en el cas de la diabetis, si es detecten anomalies en estos exàmens de salut, el personal d’Infermeria, que és l’encarregat de dur a terme aquestes revisions, remet al pacient al seu metge de família, qui s’encarrega d’establir les pautes terapèutiques segons cada cas.

  Any 2017
  Departament de Salut de La Ribera Mitjana Departaments

Comunitat Valenciana

Control de la hipertensió Arterial 54,21% 38,39%
Control de la Diabetis Tipus II 61,76% 52,15%
Càlcul del Risc Cardiovascular 8,35% 3,72%

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Deixa el teu comentari