Des de l’1 de juny Alzira només permet cremes agrícoles excepcionals

No es permet la crema en les urbanitzacions i nuclis
habitats

Del 13 de juliol al 30 de setembre no es permetran les
cremes per risc d’incendi

De la mateixa manera que s’ha procedit en anys anteriors, davant l’augment de les temperatures i com a mesura de prevenció d’incendis, la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira vol extremar les precaucions respecte a la realització de cremes agrícoles.

Així, es permetran només aquelles cremes vinculades a l’activitat agrària en aquells punts del terme municipal que complisquen les condicions de seguretat per a la realització d’esta tasca, i s’establirà un període màxim de vigència d’estes autoritzacions extraordinàries que abastarà des del pròxim 1 de juny fins al dia 13 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

També cal assenyalar que des del mateix 1 de juny ja no es permetrà la crema agrícola en urbanitzacions i nucli urbà, per no ser compatibles els dos usos.

Tot això, seguint les pautes marcades per la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que mitjançant una resolució de maig de 2017, prohibeix les cremes des de l’1 de Juny de cada any.  

La realitat  física d’Alzira i els seus cicles de recollida i poda en cítrics fan necessari establir, dins del mateix Pla de Cremes municipal,  un període extraordinari de cremes, que permeta als agricultors realitzar la gestió de les seues restes. No podem obviar tampoc, que des de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals que dirigeix Delia Alvárez, s’està donant suport a un projecte pilot a Alzira que dona preferència a l’ús de la trituració, en compte del foc, al voltant de les parcel·les del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, adherides a este projecte pilot.         

Cal recordar que des del 14 de juliol fins al 30 de setembre ambdós inclosos, no s’autoritzarà la realització de cremes agrícoles en les zones forestals i en una franja de 500 metres al voltant d’elles.

Les autoritzacions s’hauran de tramitar personalment en el Registre de la  Clau.

Des de l’Ajuntament d’Alzira se sol•licita la col·laboració ciutadana per a evitar situacions de risc que puguen derivar en  un incendi forestal.

Deixa el teu comentari