Desvien pacients de Radiologia convencional d’Alzira II a Cullera per tindre un aparell de raigs parat per falta de personal

Una afectada presenta una queixa perquè li feien esperar un mes per a “una placa del genoll” i ha de desplaçar-se a Cullera. Assegura que “abans de la reversió, aquestes proves les feien en dos dies en el centre de salut d’Alzira”

El centre de salut Alzira II, situat al carrer Hora del Frares de la capital de la Ribera, està desviant pacients a Culllera per a realitzar-se radiografies convencionals. I això, a pesar que el centre d’Alzira compta amb dos aparells de raigs X. El problema, segons ens confirmen pacients afectats, és que no hi ha personal suficient perquè els dos apara- tos funcionen a ple rendiment i la llista d’espera ha passat “de dos o tres dies a un mes, des que es va produir la reversió”.

SanitatSolsUna ha tingut accés a una full de queixas presentada per una pa- ciente a la qual el seu metge va demanar una radiografia del genoll. Després d’informar-lo que hauria d’esperar un mes, amb la consegüent queixa de l’afectada, se li va oferir l’opció de desplaçar-se a Cullera per a realitzar-se aqueixa mateixa prova en els dies següents. La pacient assegura en el seu escrit que “abans això no passava”, al mateix temps que insisteix que vol “les proves en la meua cen- tro”, per les molèsties que suposa que algú haja d’ajudar-lo a despla- zarse fins a Cullera.

Aquesta situació està provocant tensions i crítiques no solament entre els pacients afectats. També el personal sanitari es queixa que siga la falta de per- sonal la que està provocant aquest desviament de pacients. “Hi ha dos aparells de raigs, però no suficient personal pels torns establits per la Conselle- ria”, expliquen. Aquests aparells realitzen radiografies simples d’ossos, tòraxs i abdomen, per exemple. “Mai han hagut d’esperar tant els pacients d’Alzira, i molt menys, han hagut d’anar-se a un altre centre per a realitzar-se aquest tipus de proves. Mai fins ara”, assenyalen les persones afectades, que in- sisten a demanar “solucions urgents a la Conselleria de Sanitat”. “Si per a això volien la reversió, no hi ha prova més evident que ha sigut un au- téntico fracàs”, afigen.

Deixa el teu comentari