Dia Internacional de la Dona Rural

És necessari també que en la nova PAC es tinga en compte el paper que exerceixen les dones en el medi rural

LA UNIÓ sol·licita la dinamització de les zones rurals amb el màxim suport a la dona que és qui fixa la població al territori

L’àrea de la dona de LA UNIÓ de Llauradors, avui Dia Internacional de la Dona Rural, insisteix que han de dinamitzar-se les zones rurals, de manera que es fixe la població en el territori i per tant resulta imprescindible dotar a aquestes zones d’una xarxa de serveis adequats que paren els processos migratoris a zones urbanes. La clau per tant, segons el parer de LA UNIÓ, està clarament en el paper de la dona rural i cal posar fre a la marxa de dones rurals de les seues poblacions. Una de les raons de l’abandó, actualment, és la de cursar estudis per a aconseguir una independència econòmica que en el món rural costa d’obtenir.
Aquesta Organització Agrària no “vol deixar passar aquest dia, sense felicitar i agrair a totes les dones del medi rural del nostre territori i que tant esforç posen en els nostres pobles, en els quals any rere any segueixen amb la seua tasca i lluitant per a ocupar el lloc que els correspon”.

A nivell mundial el treball en l’agricultura i la ramaderia en els països desenvolupats ho duen a terme un 43% de dones rurals que ho fan moltes vegades amb baixa protecció laboral, falta de seguretat personal, exposades a situacions de violència de gènere, malament remunerades, escassa visibilitat i poca presència en les polítiques i decisions que els afecten en el seu dia a dia. S’està molt lluny d’una igualtat real.

En el Dia Internacional de les Dones Rurals, ONU Dones insta a la comunitat internacional a treballar amb les dones i les xiquetes rurals a tot el món, i a invertir en infraestructura, serveis i protecció social sostenibles per a canviar radicalment els seus mitjans de vida, benestar i resiliència.

Per això sol·licitem també que en la nova PAC el paper de la dona es faça, d’alguna manera, visible. La PAC i els seus promotors -homes en la seua majoria- segueix sent molt miop al no tenir en compte una perspectiva de gènere global, integral i que de forma transversal i no en un recòndit buit de la inclusió social i desenvolupament econòmic, que faça possible que les dones se senten empoderades i amb garanties de ser tingudes en compte com a habitants i creadores de riquesa en un mitjà rural cada vegada més desolat, en el qual elles són imprescindibles si es vol que hi haja una nova generació d’homes i dones llauradors/es i ramaders/es que seguisquen produint aliments per a tota la humanitat.

LA UNIÓ vol reivindicar i insistir sobre el rellevant rol que desenvolupa la dona en les zones rurals i la necessitat de comptar amb eines i mesures eficients per a la seua promoció i visibilització, que no queden en paper mullat i vagen encaminades cap a una transformació transversal en tots els àmbits.

Deixa el teu comentari