Docents i professionals del món rural debatran sobre el futur del sector primari en el Congrés Europea Espanya

València acollirà del 19 al 21 de febrer a desenes de professors, tècnics, organismes, entitats i centres de formació professional amb motiu del Congrés Europea Espanya que organitza la EFA La Malvesía. El centre concertat especialitzat en el món rural presideix en 2020 l’associació sense ànim de lucre i ha preparat un certamen que se celebra a l’Hotel Eurostar Rei Don Jaime dirigit a professors de Formació Professional de les famílies agràries i indústries agroalimentàries, així com a altres docents tècnics amb interés en la temàtica.

Sota el títol “La Formació Professional com a motor del desenvolupament”, La Malvesía ha planificat un programa molt complet que arrancarà el dimecres 19 a les 09.00 hores, en el qual participaran ponents de primer nivell com Ramón Mampel, president de la Cooperativa de Desenvolupament Rural Clot d’en Simó, Antonio Conchell, coordinador del grup ZETA Riu Magre, Alba García, gerent del Clúster Espanyol de productors de bestiar porcí, Carmen Navarro, cap del Servei d’Innovació de la Direcció General de la FP, o María Teresa Mares, cap del Servei de Transferència Tecnològica, Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, entre altres grans professionals del sector.

Aquesta trobada, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, Anecoop i el Cefire, girarà al voltant de les experiències dels socis d’altres regions que conformen Europea Espanya. Així mateix, es tractaran altres temes com la formació FP Dual, la despoblació rural, els projectes europeus i l’educació contínua. «Es tracta d’un acte d’especial rellevància per al sector educatiu. Compartir sinergies entre professionals ens permetrà enfortir els mètodes de formació per als joves agricultors. A més, abordarem altres assumptes que són importants per al futur de la Formació Professional», assenyala Fede Llorca, president de l’Associació Europea Espanya.

Sobre Europea Espanya
Es tracta d’una associació que té com a objectiu promoure activitats que tinguen com a finalitat la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de la formació professional agrària, alimentària i mediambiental. Tot per a servir de suport als centres i altres organismes, així com a professors i personal tècnic que exerceixen la seua labor professional dins de l’àmbit d’acció d’aquesta agrupació.
Enguany, la EFA La Malvesía ostenta la presidència del grup i entre les metes que persegueix està fomentar els grups de treball i compartir experiències sobre dos temes: Unificar els criteris per als cursos de primera instal·lació de joves agricultors a Espanya, treballar la possible implantació del cicle formatiu (LOGSE) de producció agropecuària que s’adapte més a la realitat del medi rural i a les possibilitats d’ús dels estudiants, així com la possibilitat de preparar unes “Agrolimpics” amb alumnes d’FP a nivell internacional.

Deixa el teu comentari