Dues investigacions de la Universitat de València, premiades com les millors tesis doctorals en nanociència

Les tesis doctorals dels investigadors Víctor Rubio Giménez i Javier Castells Gil, desenvolupades a l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, han estat reconegudes com els millors treballs dels anys 2019 i 2020, respectivament, a l’àmbit de la nanociència. Es tracta dels premis GENAM, convocats anualment al si de la RSEQ i la RSEF.

El Grup Especialitzat de Nanociència i Materials Moleculars (GENAM), creat el 2003 per científics de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ) i la seua homòloga la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF), convoca anualment aquests premis a les millors tesis doctorals presentades per membres d’ambdues societats científiques.

El passat dia 22, l’investigador Víctor Rubio Giménez va rebre el guardó a la millor tesi del 2019 pel seu treball “Ultrathin films of layered coordination polymers: charge transport and spin crossover at the nanoscale”. Dirigida per Carlos Martí Gastaldo (ICMol) i Eugenio Coronado, catedràtic de Química Inorgànica i investigador de l’ICMol, la tesi descriu la preparació de films nanomètrics de diversos materials metall-orgànics de coordinació –els MOF– mitjançant tècniques avançades de fabricació que permeten construir materials capa a capa. La investigació ha generat 10 articles a revistes d’alt impacte i ha rebut també el premi extraordinari de doctorat de la Universitat de València. Els nanofilms d’alta qualitat obtinguts s’han utilitzat per estudiar les propietats electròniques i magnètiques d’aquests materials.

Víctor Rubio és actualment investigador postdoctoral al Centre for Membrane Separations, Adsorption, Catalysis i Spectroscopy per Sustainable Solutions (cMACS) de la KU Leuven (Bèlgica), on ha obtingut dues beques de recerca consecutives de Research Foundation – Flanders (FWO). El seu treball, al grup de Rob Ameloot, se centra en la preparació de MOF en fase vapor per a dispositius electrònics.

Millor tesis 2020

Els Metal-Organic Frameworks (MOF) són materials cristal·lins formats per lligands orgànics i ions metàl·lics que donen lloc a xarxes poroses nanoestructurades amb un amplíssim rang de propietats. Els MOF ja s’exploten en camps com el medi ambient, la catàlisi, la captació d’aigua de l’atmosfera, l’administració de fàrmacs o fins i tot en aplicacions electròniques.

Pel que fa al 2020, el GENAM ha reconegut com a millor tesi de l’any 2020 la de l’investigador Javier Castells-Gil, desenvolupada també al si de l’ICMol sota la direcció del mateix investigador, Carlos Martí-Gastaldo, responsable del grup Functional Inorganic Materials (FuniMAT) del centre de recerca de la Universitat de València. Titulat “Photoactivity and Chemical Reactivity in Titanium (IV)-Organic Frameworks”, el treball intenta millorar l’estabilitat davant l’aigua dels MOF.

Javier Castells es troba actualment el primer any d’una estada postdoctoral a la Unitat d’Estat Sòlid de la Facultat de Química (Universitat de Birmingham), on treballa en l’evolució de materials per a càtodes que milloren les possibilitats de reversibilitat de les bateries d’ions de liti.

El GENAM es va constituir com a grup dins de la RSEQ el 2001 per intentar enfortir una àrea de recerca amb àmplies perspectives de desenvolupament com ja era en aquell moment la Nanociència i els Materials Moleculars. El 2003 el grup es va associar amb la Reial Societat Espanyola de Física, amb la qual cosa va consolidar un grup multidisciplinari que, entre altres activitats, organitza des del 1992 l’Escola Nacional de Materials Moleculars (ENMM).

Deixa el teu comentari