Educació convoca les ajudes als ajuntaments per a organitzar activitats extraescolars

– La petició es podrà fer des del 29 de setembre fins al 20 d’octubre per via telemàtica

– Es disposa de 5,9 milions d’euros per a finançar les activitats extraescolars, culturals i esportives organitzades de l’1 de juliol de 2021 al 23 de juny de 2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Ofiical de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria d’una línia de 5.940.000 euros en ajudes destinades als ajuntaments per a organitzar activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys.

Els ajuntaments tenen 15 dies hàbils per a sol·licitar aquestes ajudes. Per tant, el termini per a demanar les subvencions estarà obert des del 29 de setembre fins al pròxim 20 d’octubre, els dos dies inclosos. La sol·licitud s’ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

L’objectiu d’aquesta línia d’ajudes de 5,9 milions d’euros que ofereix Educació de la Generalitat als ajuntaments és impulsar l’organització d’activitats complementàries per a l’alumnat fora dels centres educatius, així com activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar des d’Infantil fins a Batxillerat i FP des d’aquest passat estiu i durant tot aquest curs 2021-2022.

Per això, aquestes subvencions engloben totes les propostes que amb aquesta finalitat programen els consistoris entre l’1 de juliol de 2021 i el pròxim 23 de juny de 2022, una vegada acabat el curs en Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP.

Per tal que els ajuntaments puguen implementar fàcilment el seu programa d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la població escolar, la Conselleria abonarà el 100 % de les ajudes de manera anticipada. Així, una vegada publicada la resolució de concessió de les ajudes i amb caràcter previ a la presentació de la justificació, es lliurarà el total de la subvenció i s’abonarà íntegrament als ajuntaments beneficiaris.

Repartiment equitatiu de les ajudes per tot el territori

Per a facilitar que l’ajuda arribe a tot el territori de manera equitativa i justa, la Conselleria ha dissenyat un sistema de repartiment de subvencions que compensa les desigualtats de població i renda de cada municipi, de manera que tots reben fons suficients per a impulsar activitats extraescolars i de suport educatiu.

Així, d’inici, tots aquells ajuntaments valencians que actualment tinguen població d’entre 3 i 18 anys empadronada, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i concórreguen a la convocatòria tenen assegurada una quantitat mínima de 3.000 euros. A aquesta xifra s’afegirà una altra quantitat variable que anirà en funció de la població escolar empadronada i de la renda mitjana de cada municipi.

L’import de la subvenció mai podrà ser superior a l’ajuda sol·licitada. Per tant, el repartiment final dels fons per comarques i ajuntaments dependrà tant del nombre de consistoris participants com del volum d’activitats per a les quals demanen ajuda.

Tots els detalls de la convocatòria de les subvencions de 2021 es poden consultar en el DOGV (https://dogv.gva.es/datos/2021/09/28/pdf/2021_9680.pdf).

Comenta la notícia