Educació crea ‘iMou-te’, un programa per promoure l’intercanvi d’experiències innovadores entre centres


En el programa ‘iMou-te’ poden participar els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional, formació de persones adultes, ensenyament de règims especial i els d’ensenyaments oficials d’idiomes.

L’objectiu principal d”iMou-te’ és fomentar la formació docent en competències científiques, didàctiques, comunicatives, digitals, innovació i investigació a través de l’observació i intercanvi d’experiències entre centres.

‘iMou-te’ pretén que el professorat que forme part de l’activitat compartisca bones pràctiques metodològiques, projectes, programes i enfocaments didàctics en els processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i, per tant, afavorir la innovació educativa i potenciar la formació permanent del professorat a través dels CEFIRE.

Un altre dels objectius que té ‘iMou-te’ és fomentar l’aplicació en els centres educatius dels coneixements i tècniques adquirits i desenvolupar xarxes de col·laboració entre ells.

Centres amfitrions ‘iMou-te A’ i observadors ‘iMou-te O’

Els centres participants es podran adscriure al programa com a amfitrions ‘iMou-te A’ o com a observadors ‘iMou-te O’.

Els centres amfitrions ‘iMou-te A’ han d’indicar la seua disponibilitat per a compartir amb els centres observadors ‘iMou-te O’ les activitats innovadores que volen realitzar i les metodologies que apliquen, els projectes i programes que estan desenvolupant i les mesures organitzatives que apliquen de funcionament del centre.

La presentació de sol·licituds dels centres amfitrions es durà a terme fins al 30 de novembre i la dels centres observadors del 8 de novembre al 30 de novembre.

Tots els centres educatius interessats a participar en aquesta iniciativa tenen tota la informació disponible en l’enllaç següent: consultar ací

Deixa el teu comentari