Educació planteja millores en el procés d’adjudicació de places docents de difícil cobertura

  • Un sorteig telemàtic entre els números d’ordre de sol·licitud descongestionarà la plataforma informàtica pel fet que no es primarà la persona que demana la plaça en primer lloc
  • La proposta d’acord que es presentarà en la comissió de seguiment de l’acord d’interins farà més àgil i just el procés d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura

València(26.02.20). La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport continua millorant els processos d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura per tal d’assegurar el dret de l’alumnat a l’educació i garantir al mateix temps uns procediments més àgils i justos a les persones aspirants a treballar en l’ensenyament.

Així, Educació de la Generalitat, en el marc de la reunió de demà de la comissió de seguiment de l’acord d’interins de 2010, proposarà la millora de l’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura “per fer-la més equitativa i descongestionar la plataforma informàtica”, explica la directora general de Personal Docent, Lina Herranz.

Es tracta d’efectuar un sorteig telemàtic entre totes les persones que s’inscriuen en la plataforma de difícil cobertura. D’aquesta manera no es primarà qui s’inscriga abans, sinó que durant les hores d’inscripció, es pot accedir en qualsevol moment i tots els aspirants participaran en un sorteig final telemàtic.

Així, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i amb anterioritat a l’adjudicació, s’ordenaran aquestes pel número de registre telemàtic que apareix en el justificant de presentació. Per a realitzar l’adjudicació s’efectuarà un sorteig informàtic entre els números d’ordre de sol·licitud. La sol·licitud coincident amb el número que resulte del sorteig, i a partir d’aquest en ordre ascendent, determinarà l’ordre de l’adjudicació dels llocs.

Amb aquest sorteig telemàtic ja no serà determinant ser el primer o la primera a demanar la plaça pel grup d’aspirants que no està en cap borsa. Les vacants i substitucions de difícil cobertura es publiquen cada dijous a les 13 hores i l’aplicació per demanar-les es tanca a les 2 de la matinada dels divendres. Per tant, amb la modificació que es proposa totes les persones d’aquest grup que han sol·licitat la plaça durant les 12 hores que està oberta l’aplicació tenen les mateixes opcions d’aconseguir-la si compleixen els requisits exigits.

La nova incorporació de millora que planteja Educació es deu a observacions fetes pels usuaris d’aquestes places de difícil cobertura, així com de les organitzacions sindicals i del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa.

Què són les places de difícil cobertura

Quan una vacant o substitució d’un lloc docent queda deserta en el procediment d’adjudicació contínua ordinària setmanal perquè cap persona activada en les borses de professorat interí la demana, passa automàticament a oferir-se per difícil cobertura els divendres.

Cal recordar que l’oferta de places de difícil cobertura és una mesura que està en marxa des de fa diversos cursos i ja ha comptat amb millores durant aquest temps per a intensificar-ne l’efectivitat, com han sigut l’ampliació de les titulacions adequades en les especialitats que presentaven més dificultat per a la seua cobertura, l’establiment de protocols per a oferir els llocs a la totalitat de la llista de sol·licitants fins que es complete l’adjudicació i l’obertura de borses extraordinàries en les especialitats amb més dificultat de provisió.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.