Educació presenta la proposta de 7.500 places d’oposicions a Secundària i a altres cossos per al 2019 i el 2020

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat en la Mesa Sectorial d’Educació la proposta d’oferta de places docents d’oposicions per a Secundària i altres cossos per als anys 2019 i 2020.

L’esborrany inclou les places per a 29 especialitats de Secundària; 17 especialitats de tècnics de Formació Professional; 4 especialitats per a professorat d’EOI; 11 especialitats de catedràtics de Música i Arts Escèniques; 3 especialitats de professorat de Música i Arts Escèniques, i 13 especialitats de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

Segons el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, “hem fet una proposta específica d’oferta de places durant els dos pròxims anys, per tal que totes les persones que s’estan preparant per a oposicions de Secundària i altres cossos sàpiguen al més aviat possible quantes places de la seua especialitat volem ofertar en cada convocatòria”, i ha afegit que “amb aquesta proposta continuem en el camí d’estabilitzar les plantilles docents als centres educatius, la qual cosa té una repercussió directa en la millora de la qualitat educativa valenciana”.

Proposta d’oferta de 4.621 places d’oposicions per al 2019

Quant a la proposta específica de la pròxima convocatòria, s’ha detallat la convocatòria de places en 22 especialitats de Secundària amb una oferta de 3.650 places. Pel que fa a places per a professorat tècnic de Formació Professional, es proposa l’oferta de 635 en 16 especialitats. En les 4 especialitats d’oferta a les EOI, es proposen 165 places. Per a catedràtics de Música i Arts Escèniques, es proposa convocar una oferta de 13 places en 2 especialitats. Així mateix, per a professorat de Música i Arts Escèniques, s’oferten 40 places en 2 especialitats. Per a professorat d’Arts Plàstiques i Disseny, es proposen 118 places en 10 especialitats.

Proposta d’oferta de 2.879 places d’oposicions per al 2020

Quant a la proposta específica de convocatòria per al 2020, s’ha detallat l’oferta de places en 27 especialitats de Secundària, amb una oferta de 2.350 places. Pel que fa a places per a professorat tècnic de Formació Professional, es proposa l’oferta de 385 en 13 especialitats. Pel que fa a les EOI, es proposa l’oferta de 50 places per a l’especialitat d’Anglés.

Per a catedràtics de Música i Arts Escèniques, es proposa convocar una oferta de 34 places en 9 especialitats. Així mateix, per a professorat de Música i Arts Escèniques s’oferten 37 places en 2 especialitats. Per a professorat d’Arts Plàstiques i Disseny, es proposen 23 places en tres especialitats.

13.000 places d’oposicions entre 2018 i 2021

Cal recordar que Educació de la Generalitat va anunciar el 2017 el calendari d’oferta de places d’oposicions als cossos docents entre 2018 i 2021. En les oposicions de 2018 ja s’han cobert 3.000 places d’Infantil i Primària. El 2019 es proposa ofertar 4.621 places per a Secundària i altres cossos. El 2020 es proposa ofertar 2.879 places per a Secundària i altres cossos. Finalment, per al 2020 la previsió és ofertar 2.500 places per a Infantil i Primària.

Deixa el teu comentari