Educació proposa afavorir encara més l’agrupament familiar en l’admissió escolar del pròxim curs

En l’admissió inicial d’Infantil i Primària, si un alumne aconsegueix plaça, la resta de germans sol·licitants de diferents edats obtindran els 15 punts per germà matriculat en el centre


Les famílies monoparentals que també són família nombrosa acumularan les puntuacions d’ambdues condicions

La Conselleria d’Educació proposarà en les diferents meses amb els agents de la comunitat educativa de dijous i divendres d’aquesta setmana la modificació del decret i l’ordre d’admissió de l’alumnat en els centres educatius sostinguts amb fons públics per al pròxim curs 2020-2023, amb la finalitat d’afavorir l’agrupament familiar i la conciliació familiar i laboral. Així, en aquells casos en què es faça per primera vegada la sol·licitud d’admissió o en casos de canvi d’escola motivat per canvi de localitat de residència, es facilitarà que puguen matricular-se en un mateix centre d’Infantil i Primària tots els germans i germanes independentment que amb anterioritat al procés d’admissió no tingueren germans o germanes ja matriculats.

Això vol dir que en els supòsits d’admissió inicial, quan una família obtinga plaça per a un dels seus fills i filles, es concediran els 15 punts per germà o germana matriculat en el centre a la resta dels germans o germanes sol·licitants. Igualment tindrà la consideració de germà o germana l’alumnat en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció.

Aquesta mesura suposa fer un pas més en el reagrupament familiar després que en l’admissió escolar de l’actual curs 2021-2022 s’haja assegurat als germans bessons plaça en el mateix centre.

Més suport a les famílies monoparentals

Una altra de les novetats que es proposa introduir en l’admissió escolar del pròxim curs és un major suport a les famílies monoparentals. Així, els punts per la condició de família monoparental, 3 si és de caràcter general o 5 si és especial, es podran sumar als de família nombrosa, que també en són 3 o 5 depenent si és general o especial, si la família monoparental té també la condició de família nombrosa.

Deixa el teu comentari