El 50% d’espècies pescades en els rius valencians són exòtiques

Preocupant situació per als nostres peixos autòctons d’aigua dolça

Ahir dimarts, 23 de febrer, Acció Ecologista-Agró va mantindre una reunió amb el servei de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana per a abordar la problemàtica de la presència de peixos exòtics invasors als rius valencians. Segons informació de la mateixa administració, la meitat de les espècies capturades als rius del País Valencià són al·lòctones. Preocupats per l’expansió de peixos exòtics, com és el cas del silur (Silurus glanis), demanem un control més exhaustiu i campanyes de conscienciació per tal d’aconseguir la protecció de les espècies autòctones d’aigua dolça dels nostres rius.

La captura d’un exemplar de silur (Silurus glanis) al Riu Magre el passat mes de desembre ha posat en alerta a Acció Ecologista-Agró amb la problemàtica de les espècies exòtiques invasores de peixos als nostres rius. El silur, cal recordar, és originari d’Europa Central i, com altres espècies de peixos exòtics invasors, suposa una greu amenaça per a la conservació de la fauna aquàtica autòctona i el correcte funcionament dels nostres ecosistemes fluvials. 

La presència i expansió del silur, espècie que es va citar per primera vegada al nostre territori fa ja deu anys, és un indicador de la proliferació de les espècies exòtiques i la presència de noves. De fet, el del silur només és un exemple dels múltiples casos d’invasió biològica que tenim a la nostra xarxa de rius. 

Les dades que ens ha facilitat el Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica assenyalen una notable presència d’espècies exòtiques invasores a les nostres aigües. Tant és així que quasi el 50% de les captures registrades des de 1990 fins a l’actualitat es corresponen amb espècies al·lòctones.

Estes dades encara són més alarmants i preocupants en altres masses d’aigua superficials com són els pantans o les marjals, on la presència de peixos exòtics invasors ha augmentat fins a un 90%. Este increment d’espècies exòtiques, tant en rius com en les nostres marjals i pantans, ha provocat un descens significatiu en el registre d’espècies autòctones capturades entre 1990 i 2020, especialment a les províncies de València i Castelló.

És per això que, a més a més de demanar a l’administració autonòmica programes de control i erradicació i un seguiment més estricte i ferm, des d’AE-Agró demanem campanyes de conscienciació dirigides al col·lectiu dels pescadors esportius per a frenar la introducció, siga voluntària o accidental, d’espècies exòtiques invasores als nostres rius.

Deixa el teu comentari