El BOE publica hui l’Ordre que regula l’ús obligatori de màscara quan no siga possible mantindre la distància interpersonal de 2 metres

L’objectiu és minimitzar els riscos en llocs tancats i públics on es produeix una gran concentració de persones i protegir la salut de tots els ciutadans

Hauran de fer ús d’elles les persones de 6 anys d’ara en avant encara que l’Ordre estableix que és també recomanable en els xiquets d’entre 3 i 5 anys

No serà exigible en les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada pel seu ús, les que tinguen motius de salut degudament justificats o aquelles que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que ho facen inviable

El Boletín Oficial del Estado publica hui l’Ordre que regula l’ús obligatori de màscara quan no siga possible mantindre la distància interpersonal de dos metres. Així, s’estableix que les persones de sis anys d’ara en avant hauran de portar-la quan se de aqueixa circumstància en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

L’Ordre assenyala que és també recomanable per als xiquets d’entre 3 i 5 anys i que preferentment hauran d’usar-se les màscares higièniques i quirúrgiques, que cobrisquen nas i boca.

No serà exigible el seu ús en les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada pel seu ús, les que tinguen motius de salut degudament justificats o aquelles que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que ho facen inviable. A més, el text indica que no serà exigible tampoc en el desenvolupament d’activitats en que, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulte incompatible el seu ús o si existeix una causa de força major o situació de necessitat.


Tampoc serà obligatori en el desenvolupament d’activitats que resulten incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes.

Comenta la notícia