El Consell autoritza l’ampliació del pressupost per a l’obres d’emergència del castell de Cullera

  • L’import de l’ampliació ascendeix a 78.144 euros

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha informat el Ple del Consell de la resolució, de 2 de juliol de 2021, per la qual s’àmplia el pressupost per a les obres d’emergència de la torre octogonal de la segona albacara del castell de Cullera.

Per resolució del passat 29 de novembre de 2020 es van declarar obres d’emergència les intervencions, per ensulsiada parcial, a conseqüència de les inclemències meteorològiques, a la torre octogonal del castell de Cullera. La inversió prevista va ser de 246.912,60 euros, IVA inclòs.

A conseqüència de la complexitat dels treballs que s’havien de realitzar, i davant la impossibilitat de comprovar l’abast exacte de la inestabilitat i del volum de terra a demolir, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, amb data de 2 de juliol de 2021, va presentar la proposta d’ampliació del pressupost de l’obra, així com del termini d’execució que serà fins al 30 de setembre de 2021.

L’import total de l’ampliació ascendeix a 78.144,24 euros, la qual cosa suposa una quantitat total de 299.888,84 euros, IVA inclòs.

Deixa el teu comentari