El Consell autoritza les contractacions d’emergència en diversos dels centres Labora per a evitar la propagació de la COVID-19

Es tracta de la contractació d’emergència del servei d’elaboració de documentació tècnica per a l’adequació de sistemes de ventilació

Les obres es realitzaran en els Espais Labora de Gandia, Alzira, Carlet, Carcaixent, Castelló de la Plana, Ayora i Chelva

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha sigut informat d’una sèrie de contractacions d’emergència dutes a terme de diferents Centre Labora.

En tots els casos es tracta de la contractació d’emergència del servei d’elaboració de documentació tècnica i direcció d’obra per a l’adequació del sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19.

Les contractacions s’han dut a terme per a complir el Pla de Contingència i Continuïtat en el Treball i seguint les recomanacions de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

Són mesures indispensables que s’han hagut d’adoptar de manera immediata., actuacions aquestes eficaces per a higienitzar els conductes dels sistemes de ventilació i complir així amb la millora de qualitat de l’aire per a protegir la salut dels empleats públics i usuaris.

Les contractacions d’emergència han recaigut en:

-Obres Horta Nova 2000, S.L.P., per un valor de 10.829,50 euros (IVA inclòs) per als Espais Labora de Gandia, Alzira, Carlet i Carcaixent

-Engitec Projectes D’Enginyeria, S.L., per un valor de 8.591,00 euros (IVA inclòs) per als Espais Labora de Castelló de la Plana (Historiador Viciana), Ayora i Chelva.

Deixa el teu comentari