El Consell ratifica el pla de desescalada per als centres residencials i d’atenció diürna per a persones mayores

Consell ratifica el pla de transició a la nova normalitat per a centres de dia, residències, habitatges tutelats i CEAM per a majors

Les residències permeten visites de familiars i els reingressos de les persones usuàries que van sol·licitar l’alta voluntària durant la pandèmia

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regula el procés de desescalada, tant en els centres de caràcter residencial, com en els centres d’atenció diürna, habitatges tutelats i els Centres Especialitzats d’Atenció a Majors (CEAM), Centres Integrals de Majors (CIM), així com centres assimilats.

El pla de transició cap a una nova normalitat elaborat per la conselleria estableix que, una vegada que la Comunitat Valenciana ha entrat en la fase 2, els centres residencials de persones majors permetran reprendre les visites de familiars i els reingressos de totes les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l’alta voluntària amb reserva de plaça.

Així mateix, es podran realitzar nous ingressos a partir de la segona setmana d’aquesta fase 2, sempre que, en tots dos casos, el centre dispose de, almenys, el 10 per cent de les places disponibles per a aïllament i que la persona que sol·licite l’ingrés compte amb una prova PCR negativa.

El reingrés o el nou ingrés es realitzarà en una habitació individual amb bany d’ús exclusiu, on romandrà quinze dies en aïllament i se li tornarà a realitzar una altra prova PCR, que haurà de resultar negativa perquè se li autoritze la convivència ordinària en el centre.

Quant a les visites, la conselleria ha establit que hauran de ser amb cita prèvia, de fins a dos familiars o persones reunides per persona resident que hauran d’entrar de manera individual, excepte si són convivents i en aquest cas podran entrar juntes.

Per a evitar aglomeracions en la residència, el centre organitzarà un màxim de visites diàries, que es regularan en trams, entre el 25 i el 10 per cent de capacitat del centre, depenent del nombre de persones residents.

Els familiars hauran de prendre’s la temperatura abans d’accedir al centre i observar les mesures d’higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries, en particular, el manteniment de la distància de seguretat de dos metres, la higiene de mans i l’ús de màscara.

Les visites es realitzaran preferentment en espais a l’aire lliure, habilitant quan no siga possible un lloc pròxim a l’accés del centre amb dimensions suficients per a garantir la distància social de dos metres, i en el qual puguen reunir-se les visites de les persones familiars evitant la deambulació pel centre. Entre una i una altra visita el personal de neteja desinfectarà les dependències.

Activitats i serveis

Respecte a les activitats, la resolució de la conselleria estableix també que es podran desenvolupar les activitats en les àrees d’atenció psicològica, teràpia ocupacional, de rehabilitació, d’animació així com de prevenció i promoció de la salut, segons les característiques estructurals del centre i respectant les mesures de seguretat establides.

Els serveis de perruqueria i podologia seguiran la seua activitat amb cita prèvia, atenció individual i garantint les mesures de seguretat i higiene. Les persones residents acudiran al servei amb màscara i en l’horari establit, i una vegada realitzat cada servei es desinfectarà el material i les superfícies utilitzades.

En aquesta segona fase encara no es podran realitzar eixides d’esplai de les persones residents ni individualment ni en grup, la qual cosa si serà possible en la fase 3.

Centres de dia

En la fase 2 de desescalada s’ha establit també que els centres de dia d’atenció a persones majors reòbriguen amb torns de fins a un 33% de les places autoritzades que giraran de manera setmanal. Els grups d’atenció seran sempre els mateixos així com les persones professionals que els atenguen.

Respecte a les activitats que podran realitzar-se, les teràpies individuals i grupals pròpies del centre s’ajustaran a la realitat de les persones usuàries de cada torn prenent especial atenció a les conseqüències físiques, psicològiques i emocionals del període de confinament. Es prestarà especial atenció a la neteja i desinfecció entre cada activitat i en la finalització de cada torn.

Les persones familiars que porten al centre als seus majors no podran entrar en les instal·lacions i serà el personal l’encarregat de facilitar la seua entrada del centre, desinfectant la sola de les sabates, rodes de carros i altres mesures ortopèdiques, llavat de mans amb gel hidroalcohólico i control de la temperatura. Les mateixes mesures es prendran amb les persones usuàries que utilitzen el transport col·lectiu del centre. En tots els casos serà obligatori l’ús de màscara.

En el cas dels centres de dia que estiguen annexos a un centre residencial, durant la fase 2 estaran oberts exclusivament per a les persones residents amb les mateixes condicions d’higiene i seguretat que en la residència.

Centres i llars

D’altra banda, quant als CEAM/CIM i llars de convivència per a persones majors, reobriran l’atenció en el seu horari habitual, però exclusivament amb cita prèvia.

L’accés a les dependències haurà de comportar la desinfecció del calçat i de mesures ortopèdiques, com a cadires de rodes, caminadors, etc., mitjançant processos o soluciones desinfectants, i també s’haurà de prendre la temperatura de la persona usuària, no podent accedir al centre si és superior a 37’5°.

La persona usuària haurà de portar màscara i utilitzar totes les mesures d’higiene i seguretat establides per les autoritats sanitàries i no haurà d’anar acompanyada a les dependències del centre, excepte si precisa ajuda de tercera persona.

En la fase 2, l’activitat serà exclusivament de manera individual i solament per als serveis de parafina, podologia, fisioteràpia, teràpies rehabilitadores i perruqueria. Una vegada es passe ja a la fase 3 també es podran realitzar tallers d’envelliment actiu amb grups reduïts de fins a deu persones.

Deixa el teu comentari