El Consorci de la Ribera s’interessa per l’Escorxador de Sueca per a la Compra Pública d’Innovació

L’Ajuntament de Sueca ha celebrat una reunió amb l’àrea d’energia del Consorci de la Ribera per estudiar la possibilitat de Compra Pública d’Innovació (CPI) com a ferramenta per a millorar l’eficiència energètica d’edificis públics de municipis de xicoteta i mitja grandària, com ho és Sueca. En esta primera fase, el Consorci, com a agent territorial encarregat de la promoció de l’estalvi d’energia i de les energies renovables a la Ribera, ha sigut l’encarregat de posar en coneixement l’existència d’este projecte anomenat BUILDING CPI i ha proposat a l’Ajuntament l’edifici de l’Escorxador Municipal per les seues condicions i les seues necessitats després d’un estudi.

El consistori va començar, el febrer de l’any passat, els treballs de transformació de l’Escorxador Municipal. En la primera de les intervencions s’ha rehabilitat un dels mòduls que s’ha destinat a unitat de respir per a l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer, i el projecte, en què l’Ajuntament invertirà vora mig milió d’euros provinents de les ajudes del SOM de la Diputació de València i dels fons municipals, preveu la creació d’un centre de dia de majors. És per este motiu, que el Consorci s’ha interessat en este edifici de Sueca, ja que està en procés de rehabilitació i amb la Compra Pública d’Innovació es podran millorar les activitats que es desenvolupen en este emblemàtic espai, mitjançant la incorporació de béns o serveis innovadors. La proposta de projecte per a l’escorxador permetrà caracteritzar i analitzar energèticament l’edifici i definir les necessitats, identificar les solucions i/o productes innovadors a l’espai proposat i llançar un procediment de CPI enfocat a la reducció del consum d’energia i emissions de CO2 en un edifici municipal.

En esta primera reunió per presentar el projecte a l’Ajuntament, a més del Consorci de la Ribera, també han participat altres agents implicats. Entre ells ha estat un grup de I+D+i de la Universitat Politècnica de València, que s’encarrega de la vigilància tecnològica i realitza el suport tecnològic en l’àrea dels materials dirigits a les aplicacions d’eficiència energètica en edificis i gestió de residus; i a més, experts en CPI i EE (TECNALIA) com a tècnics de la divisió de construcció sostenible i assistència en la metodologia de desenvolupament de la CPI i 3EPSILON SOLUTION en la realització de l’auditoria energètica inicial.

L’Agència Valenciana per la Innovació (AVI) per tal de promoure este tipus de procediment realitza una convocatòria per a concedir ajudes per al CPI en la qual el Consorci és l’encarregat de posar-se en contacte amb els municipis de la Ribera per valorar entre les propostes que es plantegen quina seria la més idònia per poder dur a terme este projecte, valorant la intenció de l’Ajuntament respecte a la renovació de l’edifici, la manera d’execució, l’existència de consignació pressupostària per a dur-lo endavant i les subvencions per a la seua execució, entre altres factors.

Des de l’Ajuntament s’ha valorat molt positivament esta proposta que ajudarà a contribuir al desenvolupament intel·ligent i innovador de la ciutat, modernitzant els serveis públics amb la tecnologia més nova i de millor qualitat, en una aposta ferma per l’impuls a la innovació.

Hores d’ara, el consistori està treballant en la valoració d’esta proposta i en l’estudi d’un possible projecte per poder participar en les pròximes convocatòries.

Deixa el teu comentari