El Consorci Provincial de Bombers de València treballa en l’estudi sobre el redimensionament de plantilla

El Consorci Provincial de Bombers de València finalitza la fase de difusió de l’estudi sobre la seua plantilla i programa convocar a la part social per analitzar les opcions de redimensionament.

L’ampliació de la plantilla no depén únicament del Consorci de Bombers, ja que per poder ampliar la plantilla s’haurà de comptar amb l’autorització de l’administració general de l’Estat per la limitació legal en la taxa de reposició d’efectius, fixades a les lleis de Pressupost de l’Estat. En aquest camí s’està treballant per justificar la necessitat de l’ampliació de la plantilla des del Consorci de Bombers.

Una vegada culminat eixe procés de difusió, “i tal com ja es va avançar a la part social en la presentació de l’estudi,” el Consorci convocarà en breu als representants sindicals a reunir-se per analitzar les diferents possibilitats d’ampliació de plantilla que ofereix l’estudi, amb l’objectiu de triar la millor per a l’organització del servei, per als seus treballadors i per donar-li un millor servei a la societat. D’estes reunions s’espera que isca una proposta conjunta a partir de la qual realitzar la tramitació administrativa, que s’espera complicada, ja que la llei de pressupostos generals de l’estat planteja limitacions legals a les ampliacions de plantilla dels organismes públics. La decisió definitiva depén de l’Administració General de l’Estat.


València, 16 de novembre de 2020.- El Consorci Provincial de Bombers de València ha finalitzat la fase de difusió de l’estudi sobre el redimensionament de plantilla, després d’haver traslladat als sindicats i treballadors del Consorci i als distints grups polítics de la Diputació de València este estudi elaborat per la Universitat de València.

Cal recordar que l’actual direcció del Consorci va sol•licitar l’estudi a la Universitat de València l’any 2019, sent la primera vegada en 37 anys que la direcció del Consorci encarregava una anàlisi d’esta tipologia. Des de la direcció del Consorci es destaca que realitzar este estudi sobre el redimensionament era fonamental per abordar el fet que el nombre de treballadors del Consorci no havia variat durant vora 40 anys. A més, i per fer front a les nombroses jubilacions que ha hagut d’afrontar el Consorci en els últims cinc anys, el Consorci ha incorporat vora 250 bombers nous en eixe període, garantint l’estabilitat de la plantilla, realitzant processos selectius de bombers cada dos anys i evitant així la precarització. Actualment totes les vacants del Consorci estan ocupades (plantilla completa de bombers).

Deixa el teu comentari