El Consorci Ribera i Valldigna informa que hi ha quasi 30.000 famílies bonificades per reciclar en la xarxa d’ecoparcs i ecomóviles

Per un import total de 200.000 euros

’Qui més recicla, menys paga’. Amb aquesta filosofia, el Consorci Ribera i Valldigna va aprovar divendres passat concedir fins a 200.000 euros en bonificacions a les 28.288 famílies i xicotets comerços que més han reciclat durant 2019 en la seua xarxa d’ecoparcs i ecomóviles. Aquestes bonificacions, que es veuran descomptades en el pròxim rebut de la Taxa de Tractament de Residus del Consorci que s’emetrà aquest estiu, suposaran que 5.679 famílies s’estalvien directament 12,66 euros de la seua Taxa de Tractament, es correspon amb el cost íntegre per habitatge de la part fixa corresponent al manteniment i servei d’ecoparcs i ecomóviles. Encara que el preu de la taxa varia en funció de cadascuna de les poblacions, segons el volum de residus que es tracten en cadascuna d’elles, aquesta rebaixa se situa entorn del 20% del rebut d’un habitatge tipus de la Ribera i la Valldigna.

Per part seua, 17.032 famílies i petits i mitjans comerciants, veuran rebaixada la seua taxa de tractament directament en 6,33 euros, pel seu bon comportament ambiental acudint a l’Ecoparc o al ecomóvil a reciclar els residus domèstics més contaminants i perillosos. Finalment, 5.679 rebuts més, seran bonificats amb una xicoteta rebaixa en els seus rebuts d’un 5% aproximadament de mitjana, per als quals el Consorci ha destinat 20.305,71 euros en bonificacions.

Cal recordar que la Taxa per Tractament de Residus del Consorci Ribera i Valldigna és la més econòmica de tots els Consorcis de la Província de València, situant-se en una mitjana de 69 euros per habitatge i any, i amb aquestes bonificacions, les famílies més recicladores veuran compensat el seu bon comportament ambiental amb un descompte que pot arribar al 30% dels seus rebuts.

Aquest sistema de bonificacions, posat en marxa per primera vegada gràcies a la informatització de la xarxa d’ecoparcs i ecomóvils, premia el reciclatge d’aquells residus domèstics més contaminants i perillosos i que requereixen d’un tractament especial.

El Consorci va aprovar un sistema de punts acumulables per als usuaris, en el qual, el reciclatge de residus com a bateries, frigorífics, televisors, bombetes, xicotets aparells electrònics o càpsules de café, entre altres, és premiat amb aquests descomptes directes en forma de bonificacions en la seua taxa de tractament.

El Consorci publicarà a través del seu web www.conriv.es una relació de totes aquestes dades estadístiques per municipi, sense aportar dades de caràcter personal. Els propis usuaris de la xarxa d’ecoparcs i ecomóvils podran accedir als seus punts i bonificacions a través de la pròpia web.

Aquest sistema de bonificacions demostra el gran compromís del Consorci amb la seua xarxa d’ecoparcs i ecomóviles,  el seu treball resulta fonamental perquè aquests residus domèstics més contaminants no acaben en el nostre territori i contaminen els nostres paisatges, segons el president del Consorci, Salvador Montañana. 

Deixa el teu comentari