El deute de la Comunitat Valenciana es redueix en el tercer trimestre de l’any

El deute de la Comunitat Valenciana s’ha reduït durant el tercer trimestre de l’any en 326 milions d’euros, segons les dades del Banc d’Espanya sobre l’evolució de l’endeutament de les comunitats autònomes.

En els últims tres mesos, el deute del territori valencià se situa en 49.651 milions, bastant per baix de la xifra de tancament del segon trimestre.

La variació de l’endeutament ve motivada per la important injecció de liquiditat que va entrar en el mes de juliol per la liquidació del sistema de finançament del 2018. Aquest fet va permetre que es disminuïren les necessitats financeres i, per tant, que la Generalitat reduïra el seu deute a curt termini.

No obstant això, cal tindre en compte que aquesta és una reducció que no es veurà reflectida en el saldo de deute al tancament de l’exercici 2020.

I és que el sistema de finançament de la Comunitat Valenciana és insuficient des de fa alguns anys per a poder mantindre el nivell dels serveis públics que es presten als ciutadans. El problema no són les despeses, sinó la falta d’ingressos.

Deixa el teu comentari