El dia de Sant Joan serà festiu però amb condicions especials

El calendari laboral publicat i aprovat en el ple del Consell per a 2021 ofereix 14 dies festius, inhàbils, retribuïts i no recuperables, a diferència del 24 de juny, data remarcable tant pel seu significat festiu i autonòmic com per la novetat laboral que porta este 2021

El dia de Sant Joan portava des de 2019 sent festiu autonòmic a la Comunitat Valenciana, una de les tres dates que les comunitats autònomes poden afegir com a pròpies, però enguany el 24 juny será festiu amb “caràcter retribuït i recuperable”

La modificació autonòmica i local de les festivitats ha col·locat al 24 de juny en una posició “delicada”, ja que no s’inclou entre els 14 dies assignats a Alacant i la Comunitat com a festiu

Un festiu recuperable suposa l’existència d’un dia no laborable, però on cada empresa reclama i negocia amb els seus empleats com recuperar aqueixes hores de treball

 És a dir, en els festius recuperables, els treballadors no tenen obligació de prestar serveis, però hauran de recuperar aqueixes hores al llarg de l’any si decideixen disfrutar del  dia de festa

Si el treballador opta per assistir al seu lloc de treball el dia 24 de juny, res caldrà recuperar, ja que no existeix una compensació per excés d’hores ni el conveni col·lectiu així ho reflecteix

També depén en altres casos dels acords o convenis amb l’empresa i el treballador, perquè si existeix pacte entre aquests, pot haver-hi compensacions pel mer fet de treball en “festiu”

Si el treballador no presta els serveis efectius en un festiu recuperable tindrà l’obligació, exceptuant convenis o acords, de recuperar les hores no realitzades si així ho exigeix l’empresa

Deixa el teu comentari