El Govern aprova mesures per a facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital de persones sense llar i altres col·lectius vulnerables

Elimina el límit de titulars en un mateix habitatge ∙


Es possibilita que determinades situacions complexes d’acreditar puguen ser certificades per serveis socials i per entitats col·laboradores del IMV

El Consell de Ministres ha aprovat hui un Reial decret llei en el qual s’inclouen mesures per a facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital a persones vulnerables. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha proposat aquestes mesures després d’una primera avaluació de l’abast de la prestació i després d’haver mantingut reunions amb entitats del tercer sector, que han analitzat les dificultats d’accés.

En concret, la primera de les mesures va destinada a facilitar l’accés a persones sense llar. La nova norma suprimeix el límit de titulars per habitatge per a persones en situació de sinhogarismo o que resideixen en centres residencials de caràcter no permanent, a més de reconéixer la realitat de persones en situació de vulnerabilitat que s’agrupen en un mateix habitatge.

A més, s’ha introduït el concepte d’unitat de convivència independent (família nuclear) en casos de dones violència de gènere, divorci o separació, així com afectats per desnonament o inhabitabilitat per a permetre l’accés a la prestació. Els dos últims amb límit temporal (la consideració expirarà al tercer any) perquè una situació sobrevinguda no influïsca en el dret a IMV.

Finalment, també es possibilita que en altres situacions de convivència complexes l’acreditació de la unitat de convivència puga ser certificada pels serveis socials, entitats col·laboradores del IMV i el tercer sector social subsidiària i transitòriament.

Aquesta solució és similar a la plantejada per moltes comunitats autònomes a l’hora d’acreditar les unitats de convivència per a accedir als seus programes de rendes mínimes.

Les entitats del tercer sector poden ser mediadors socials del IMV si s’inscriuen en el registre de mediadors socials i compleixen una sèrie de requisits, com el de disposar de punts d’atenció directes a les persones en totes les autonomies i ciutats autònomes, així com una experiència acreditada en l’acompanyament i assistència a persones en risc d’exclusió social, particularment en l’acompanyament amb l’Ingrés Mínim Vital.

Tant els serveis socials com entitats mediadores podran acreditar situacions com la de persones en situació de risc d’exclusió social per a les persones que visquen juntes sense vincles o dels qui es troben empadronats en “domicili fictici” (persones sense llar).

L’Ingrés Mínim Vital, creat al maig de 2020 a través del Reial decret llei 20/2020, va ser reconegut en els seus sis primers mesos en funcionament a quasi 160.000 llars en els quals vivien més de 460.000 persones. D’elles, el 47% eren menors d’edat.

Deixa el teu comentari