El Govern assenyala que els canons sònics de Gavarda (València) no comptarien amb autoritzacions per a modificar el cicle de l’aigua

La normativa requereix que aquestes molestes instal·lacions compten amb autoritzacions de Transició Ecològica a proposta de l’organisme de conca i després de sentir a nombroses administracions

Els requeriments d’informació sol·licitats al Govern per Compromís arran dels queixes per la presència d’instal·lacions per a desfer tempestes a canonades a Gavarda (València) estan donant els seus fruits. La coalició va reclamar conèixer si aquests canons sònics comptaven amb el vistiplau de l’administració espanyola, confederacions o el propi organisme del Seprona.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha rebut una resposta del Govern en la qual es l’informa que “consultats els arxius obrants en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer corresponents als últims 20 anys, període de vigència de l’actual Text Refós de la Llei d’Aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, no consta l’atorgament de cap autorització de modificació artificial de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic, ni consta la realització de cap campanya d’aquesta índole”.

El Govern, amb una resposta “com sempre molt confusa i de molt baixa qualitat”, recorda que “per a poder realitzar tals modificacions calç obtenir una autorització de l’actual Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a proposta de l’organisme de conca corresponent, i prèvia constatació de la seua compatibilitat amb el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica i previs els assessoraments oportuns; especialment, després de l’emissió dels informes preceptius per part de l’Agència Estatal de Meteorologia i, en el seu cas, de l’Administració Sanitària competent, quan és pretenga l’ús de productes o formes d’energia amb propietats potencialment adverses per a la salut” i que “atès que és tracta d’una possibilitat legalment establida, per així haver-el disposat el poder legislatiu de l’Estat, avui dia vigent i de plena aplicació, aquesta dependrà del cas concret i del qual indiquen els informes tècnics i sectorials que s’emeten”.

Per a Mulet “el fet que no hagen trobat en els arxius autoritzacions a aquesta pràctica situaria a aquests canons al marge de la legalitat, per la qual cosa l’administració hauria d’instar el seu desmantellament i sancionar als qui estiguen incomplint amb el que és disposa en la Llei d’Aigües, que prohibeix realitzar modificacions de la fase atmosfèrica del cicle hidrològic”. Aquestes canonades comencen amb la detecció de núvols amb potencial càrrega en forma de gel, a qualsevol hora del dia, la qual cosa dificulta el descans dels veïns d’aquestes localitats i nuclis pròxims a l’emplaçament d’aquestes. “Els instal·lacions poden tindre efectes desconeguts sobre els municipis dels voltants i la seua efectivitat igual que els coets o avionetes de iodur de plata no està demostrada, per la qual cosa no considerem apropiades aquestes tècniques”, ha indicat el senador valencianista.

Els agricultors i ramaders de l’Estat és veuen sovint molt afectats econòmicament dels episodis de malament temps, ja seguisca per la falta de pluges com per la precipitació de la mateixa en forma de granís. “Amb objectius econòmics, per a evitar desastres o per a alterar el clima, proliferen pràctiques que molt sovint no estan recolzades per permisos de l’administració i organismes de conca, per la qual cosa podria causar perjudicis a terceres persones i la col·lectivitat”, ha afegit el senador.

Deixa el teu comentari