El govern d’Alzira urgix la Universitat Catòlica a solucionar els problemes de seguretat i a comptar definitivament amb la corresponent llicència d’obertura.

Universitat Catòlica d'AlziraLa Universitat Catòlica està en funcionament a Alzira des de l’any 2007; des d’eixe any, l’anterior govern, del Partit Popular, ha estat permetent que s’impartisquen classes en el campus sense que es compte amb llicència d’obertura. La susdita llicència es va sol•licitar en gener de 2013, encara que en l’Ajuntament no existix cap expedient que la done com a atorgada.

El Departament de Gestió Urbanística ha manifestat que els alzirenys han de conéixer que s’ha consentit l’obertura d’un local de concertació pública per a la docència, tan important com és una universitat, sense comptar amb les pertinents mesures de seguretat que ha de complir per llei.

És per este motiu que l’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Gestió Urbanística, ha requerit a la Universitat Catòlica que esmene els defectes amb què compta actualment:
-Cal adequar els recorreguts d’evacuació en la zona de la biblioteca, ja que superen els màxims i no es pot considerar l’escala com a eixida de planta. També cal revisar el sentit d’obertura de les portes de les aules, i en cas que l’obertura siga cap a l’exterior, estes no podran invadir els recorreguts d’evacuació.
-S’ha de justificar el compliment dels recorreguts d’evacuació dels despatxos de la primera planta. Existixen estances situades a esta planta que no s’hi adeqüen. Cal justificar que la porta d’eixida a l’exterior complix amb l’amplària necessària, i que les escales disposen dels passamans. I, el que és més important, s’ha d’instal•lar la dotació d’extintors i acreditar que les escales d’evacuació disposen del corresponents pilots de senyalització.

Cal esmenar esta sèrie d’anomalies; en cas contrari, el govern d’Alzira es vorà en la necessitat de clausurar el campus de la Universitat Catòlica per no comptar amb les condicions de seguretat, cosa que suposa que els alumnes porten huit anys en risc.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, per delegació de l’alcalde, ha plantejat la necessitat d’una reunió amb els responsables del campus universitari per a comminar-los a esmenar els defectes amb què compten les instal•lacions.

Des del govern municipal es considera que no es pot permetre que una institució educativa com la Universitat Catòlica estiga exercint la seua tasca de docència fent cas omís a la legalitat.

Alzira, 28 de juliol 2015

Nota de premsa del Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament d’Alzira.

Deixa el teu comentari