El grup de contacte de cítrics del Comité Mixt FR-ÉS-IT-PT ha celebrat la seua reunió anual el 25 d’abril a Còrsega.

En la reunió, en la qual ha participat Portugal per primera vegada, els professionals del sector citrícola dels quatre països, que agrupen la major part de la producció comunitària, han fet una anàlisi de l’actual campanya 2018/19 i han debatut sobre l’impacte dels acords comercials de la UE amb tercers països.

En aquest sentit, han acordat dirigir una carta a les seues respectives autoritats sol·licitant que els cítrics siguen considerats “productes sensibles” en les negociacions d’aquests acords, així com l’elaboració per part de la Comissió Europea d’una investigació que analitze l’impacte actual i en un futur pròxim, donada l’evolució varietal i productiva en aquests països, dels diferents acords en el sector citrícola europeu. Així mateix, han acordat l’enviament d’una carta conjunta dels professionals dels quatre països a la Comissió Europea, recollint aquestes sol·licituds.

Les qüestions fitosanitàries han centrat l’última part de la reunió, havent consensuat els 4 països la necessitat de sol·licitar mesures de prevenció i de control per a evitar l’entrada a la UE de malalties presents en països tercers els efectes dels quals serien nefastos per a la citricultura europea, i en particular de la Manxa negra i de la ThaumatotibiaLeucotreta (o falsa pollilla). Pel que fa a la Manxa negra, la normativa comunitària ha de preveure la possibilitat d’un tancament cautelar de fronteres a partir d’un determinat nivell d’intercepcions, com així es preveia amb anterioritat en la normativa. Aquesta normativa ha de garantir també l’aplicació de les mateixes mesures per a la fruita importada per a la seua comercialització en fresc i la importada per a la seua transformació. Quant a la falsa arna, els professionals s’han mostrat preocupats pel fet que siguen els propis països tercers els que avaluen si els seus tractaments són d’eficàcia equivalent al tractament amb fred, que és el de reconeguda eficàcia internacionalment.

Al llarg de tota la trobada s’ha posat de manifest el paper clau de l’organització per al bon desenvolupament del sector. Els professionals dels 4 països han considerat el Grup de contacte com una eina fonamental, ja que permet crear un front comú en defensa dels interessos del sector citrícola comunitari.

Deixa el teu comentari