El I Pla Biennal de Transparència de la Generalitat aconsegueix un grau de compliment del 53% i supera en 10 punts el grau d’execució previst

La rendició de comptes i la millora en la gestió de les sol·licituds d’informació “són fonamentals per a arribar a la ciutadania i fer-la partícip de l’acció de govern”, ha afirmat Pérez Garijo

Es crea un ‘Panell de Rendició de Comptes’ al portal GVA Oberta per a consultar en temps real i de manera interactiva el grau d’avanç del pla

El grau de compliment del I Pla Biennal de Transparència de la Generalitat 2019-2021 arriba al 53% i així supera en 10 punts el grau d’execució previst, que se situava en el 43%, tal com recull l’avaluació intermèdia presentada en la comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència.

Per a això s’ha creat un ‘Panell de Rendició de Comptes’ al portal GVA Oberta que permetrà consultar en temps real i de manera interactiva el grau d’avanç del pla per línies estratègiques i conselleries.

El pla consta de 6 línies estratègiques, 15 mesures i 89 accions concretes que estan desenvolupant les diferents conselleries i que han sigut analitzades per a valorar el grau d’execució de cadascuna d’elles des que el Consell va aprovar aquesta eina de treball el mes d’abril de 2019.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha realitzat una valoració “molt positiva del grau de compliment aconseguit, que se situa molt per damunt de l’objectiu previst”.

Pérez Garijo ha assenyalat que dins de les polítiques de transparència “és essencial que les actuacions passen per una rendició de comptes, de manera que es puga avaluar com s’han desenvolupat i en què es poden millorar”; a més de posar l’accent en l’agiltació de la gestió de les sol·licituds d’informació pública, “dues qüestions fonamentals per a arribar a la ciutadania i fer-la partícip de les polítiques del govern del Botànic”.

<b>Rendició de comptes</b>

El nou visor de consulta de les accions del I Pla Biennal de Transparència “ve a donar compliment a un dels objectius del Botànic com és la rendició de comptes”, un compromís que “és essencial per a aconseguir un govern obert, transparent i pròxim a la ciutadania”, ha afirmat la consellera.

L’avaluació de les accions en matèria de transparència i la rendició de comptes continuaran sent una pràctica constant que es realitzarà de manera periòdica “com a exercici de responsabilitat del Govern valencià i exemple de salut democràtica”, ha assenyalat Pérez Garijo.

L’avaluació de les 89 accions es realitza d’acord amb cinc fases d’execució, assignant-li a cadascuna d’elles un percentatge d’avanç: sense iniciar (0%); iniciada (25%); avançada (50%); finalitzada (pendent avaluar el compliment dels indicadors) (75%); i completada (100%).

Les línies estratègiques analitzades que inclou el document pretenen garantir l’accés efectiu a la informació pública, actuació que aconsegueix un grau d’execució del 59% en el seu conjunt; promoure la cultura de la transparència entre la ciutadania, que se situa en el 32%; realitzar una gestió eficaç i eficient de la transparència, el compliment de la qual és del 59%; crear un marc de planificació, avaluació i rendició de comptes de les polítiques públiques, línia que aconsegueix un 50%; generar valor i coneixement a través del foment de l’ús de les dades obertes, acció que se situa en el 44%; i fomentar la innovació en la Generalitat a través de la col·laboració i la participació social i interna, l’execució de la qual es troba en el 54%.

De les 89 actuacions que inclou el pla, 28 s’han completat al 100%, la qual cosa suposa el 31,4% del total; 7 es troben finalitzades, la qual cosa suposa que aconsegueixen una execució del 75%; 16 estan en una fase avançada d’execució; 24 s’han iniciat; mentre que 14 estan pendents.

Entre les principals accions dutes a terme en compliment del pla destaca la posada en marxa de la nova aplicació ‘GVA Gip’ per a la millora en la gestió de les sol·licituds d’accés a la informació pública; la publicitat i rendició de comptes dels òrgans de transparència en la Generalitat; la creació d’un nou portal de Dades Obertes; així com diferents mesures que contribueixen a la participació i col·laboració de la ciutadania en diferents àrees com a cooperació internacional, en matèria d’incendis forestals o a través del Fòrum de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, entre altres.

Així mateix, algunes de les mesures han incidit en l’ampliació i millora dels continguts de publicitat activa millorant els continguts de GVA Oberta; oferint informació específica actualitzada sobre el Brexit; publicant enquestes i estudis d’opinió; ampliant els continguts en matèria sanitària, de medi ambient i sobre la Unió Europea; a més de millorar el disseny i la visualització del Portal de Transparència de la Generalitat.

Una vegada realitzada l’avaluació intermèdia, es redefiniran accions per a incloure noves iniciatives de transparència no previstes inicialment com les que s’han dut a terme en relació amb l’actual pandèmia de la COVID-19.

<b>Full de ruta de la política de transparència</b>

El I Pla Biennal de Transparència 2019-2021, el pressupost de la qual ascendia a 1.315.720 euros, es posa en marxa després d’obrir un procés participatiu de consulta per a recollir aportacions i propostes de la ciutadania.

El pla és el full de ruta de la política de transparència de la Generalitat per a consolidar i aprofundir en el compromís adquirit, donar resposta a l’exigència de la societat d’aconseguir una transparència efectiva i obrir una finestra d’oportunitat per a traçar noves polítiques orientades a les necessitats de la ciutadania valenciana.

El I Pla Biennal de Transparència suposa una aposta per avançar cap a una administració transparent, íntegra, participativa, eficaç i basada en el bon govern, com a estratègia per a l’adopció del nou paradigma que suposa el govern obert i establir una nova forma de relació entre l’Administració i la ciutadania de la Comunitat.

Panell de rendició de comptes: <a href=”http://www.gvaoberta.gva.es/es/rendicio-de-comptes-del-pla” target=”_blank”>consultar ací</a>

I Pla Biennal de Transparència de la Generlaitat: <a href=”http://www.gvaoberta.gva.es/es/pla-biennal-de-transparencia-gva” target=”_blank”>consultar ací</a>

Deixa el teu comentari