El IIS La Fe i la UV crearan un observatori d’atenció a la multiculturalitat en investigació biomèdica

L’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), a través del Biobanco La Fe i l’Institut d’Investigació de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València (UV), crearan un observatori sociosanitari d’atenció a la multiculturalitat en investigació biomèdica. Es tracta d’una iniciativa innovadora que permetrà a Biobanco La Fe convertir-se en un lloc de referència per a guiar en el procés de donació de mostres biològiques des d’un punt de vista social i ètic.

L’objectiu del projecte Columbia, emmarcat en el Programa Vlc-Biomed, és establir els mecanismes de comunicació adequats per a arribar a pacients de grups racials diferents atesos a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe com a donants potencials de mostres biològiques que, posteriorment, són utilitzades per a la investigació.

Un dels objectius serà quantificar i visualitzar, a través d’un mapa geopolític, la distribució de races i nacionalitats dels donants que han participat en donacions al biobanco a fi d’abordar els possibles biaixos en la tipologia de mostres disponibles. Aquests es deuen, principalment, a la falta de dades sobre la cosmogonia, etnicitat o creences, trets importants que poden ser barreres, tant per a investigadors com per a pacients, a l’hora de plantejar una possible donació.

El projecte Columbia ajudarà a conéixer la diversitat de les persones donants i estudiarà el mapa geopolític actual en investigació biomèdica, un element clau per a abordar projectes d’investigació a gran escala que, sens dubte, resultarà determinant. Així mateix, s’establiran, per primera vegada, protocols d’actuació centrats en el tracte personalitzat i dirigit als diferents grups socials, racials, religiosos o ètnics.

Diversitat cultural i heterogeneïtat

L’obtenció de donacions de material biològic per a investigació traslacional, clínica i biomèdica ha d’atendre la diversitat cultural i a l’heterogeneïtat de la societat segons les seues necessitats, desitjos i preferències, garantint que els pacients i les seues famílies tinguen la informació i el suport necessari per a una participació efectiva. La diferència cultural no ha de ser un obstacle, per això, resulta necessari explicar, d’acord amb la idiosincràsia dels diferents col·lectius, com es pot participar i quins són els beneficis que té per a la societat aqueixa participació.

Es tracta d’una nova línia d’investigació que conjumina dos vessants, la científica i la social, per a normalitzar la inclusió de les persones migrants en la nostra societat. Per això, Columbia pretén donar a conéixer la funció dels biobancos a la població migrant i garantir la seua atenció i integració.

Equip biomèdic, jurídic, sociològic i psicològic

Aquest projecte d’investigació implica una col·laboració interinstitucional amb la Universitat de València i altres xarxes socials destinades a estudiar la multiculturalitat des de diferents disciplines i àrees del coneixement de les ciències socials, a més de les biomèdiques i tecnològiques. Una sinergia de gran rellevància entre ciència i societat que no havia tingut lloc fins al moment.

El punt de partida d’aquesta contribució científica i social sorgeix de la col·laboració entre Biobanco La Fe i investigadors del IIDL de la Universitat de València, estenent-se a les Unitats de Treball social i Serveis Socials de les Àrees de Salut, així com a les associacions d’immigrants de la província de València.

L’equip de la Fe està format pel doctor José Cervera i per Raquel Amigo, director i coordinadora respectivament de Biobanco La Fe i per Serafín Rodríguez, assessor jurídic del Comité d’Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) de l’Hospital La Fe. Un equip multidisciplinari que treballa per a donar resposta als problemes que pot generar en la investigació biomèdica el biaix en les mostres i l’objectiu de les quals és, entre altres, elaborar una Guia de Bones Pràctiques d’Atenció a la Multiculturalitat en Investigació Biomèdica.

Per part del IIDL de la UV, la sociòloga Ana Sales, el sociòleg José Vicente Pérez-Cosín i la psicòloga Josefa Fombuena formen l’equip d’investigadors que tractarà de treballar el vessant més social del projecte d’innovació que espera acabar amb la barrera que suposa la diferència cultural en alguns aspectes.

Deixa el teu comentari