El Jutjat considera d’utilitat pública el Canal de les Basses d’Alzira i l’Ajuntament guanya el contenciós

El passat 20 de desembre el Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de València desestimava el recurs interposat contra l’Ajuntament d’Alzira en relació a l’expropiació per a la construcció del Canal de les Basses.

Al setembre de 2016 s’aprovà al Ple de l’Ajuntament d’Alzira el Projecte d’Expropiació Forçosa de béns i drets necessaris per a executar el canal interceptor per a la millora del drenatge urbà en la zona de les Basses. Amb data de 5 de desembre de 2016, l’empresa Nacosucro S.L. va manifestar que procedia a interposar recurs contenciós administratiu contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament d’Alzira.

L’empresa demanava l’anul·lació de l’acte per absència de “causa expropiandi”, i al·lega que un projecte d’obres no legitima l’expropiació. De la mateixa manera consideren que la indemnització pel valor dels terrenys, hauria d’incrementar-se en el 25% del valor dels terrenys ocupats i els interessos legals des de la data de l’ocupació, que va tindre lloc el 28 d’octubre de 2016.
“Estem satisfets perquè la resolució era l’esperada. L’Ajuntament s’ha ajustat en tot moment a la legalitat desenvolupant un projecte previ, donant la informació pública segons marca la llei i procedint d’acord amb l’interés general dels alzirenys i alzirenyes per a millorar les condicions de la ciutat” assegura l’alcalde, Diego Gómez.

Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alzira ha provat que el Projecte era d’utilitat pública i d’interés general, segons acord de la Junta de Govern Local de 22 de març de 2016 que va aprovar el Projecte d’obres denominat “Canal Interceptor per a millora del drenatge urbà de la zona de les Basses”, i que va ser remés a la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat que fora supervisat pels tècnics competents i s’aprovara el finançament autonòmic amb càrrec als fons del Pla Estatal d’Inversió Pública.

Després del procediment, el jutjat resol a favor de l’Ajuntament, determinant que l’expropiació és conforme amb el que indica la llei

Deixa el teu comentari