El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació convoca subvencions per 520.000 euros per a entitats associatives del sector pesquer

Com a novetat en la convocatòria d’aquestes ajudes per a 2021 podran beneficiar-se també les entitats del sector aqüícola

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha realitzat una convocatòria de subvencions per a activitats realitzades per associacions representatives del sector pesquer i aqüícola, dotada amb un pressupost total màxim de 520.000 euros per a l’any 2021.

Segons l’extracte de l’ordre de la convocatòria publicada hui en el Boletín Oficial del Estado (BOE), les subvencions es concediran a les entitats associatives d’àmbit nacional per a la realització d’activitats de representació davant l’Administració General de l’Estat, davant la Unió Europea i davant les institucions internacionals, així com per a la realització d’activitats específiques d’especial interés per al sector pesquer en l’àmbit nacional i internacional.

Entre aquestes actuacions específiques s’inclouen l’organització i participació en congressos, seminaris i assemblees previstes estatutàriament, la realització d’activitats la finalitat de les quals siga aconseguir una major integració de la dona en el sector pesquer i totes aquelles altres que afavorisquen la investigació i el desenvolupament tecnològic en aquest sector.

Les ajudes es convoquen en règim de concurrència competitiva i les activitats objecte de subvenció seran les realitzades entre el 16 de setembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021.

El finançament de les subvencions s’efectuarà amb càrrec al pressupost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la línia “ajudes al foment i suport de l’associacionisme pesquer”, per una quantia màxima de 520.000 euros per al present exercici 2021.

Com a principal novetat, destaca l’ampliació del catàleg d’entitats que poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en haver-se inclòs com a tals, després de modificar el Reial decret 849/2017, a les entitats associatives d’àmbit nacional representatives del sector aqüícola.

Així doncs, actualment podran presentar sol·licitud de l’ajuda les entitats associatives de caràcter nacional representatives del sector extractiu de la pesca costanera artesanal, del sector pesquer empresarial extractiu, del sector aqüícola, del sector transformador i del sector comercialitzador-distribuïdor de productes de la pesca. Igualment poden optar a les ajudes les entitats jurídiques d’àmbit nacional l’objecte social del qual siga fomentar la investigació industrial, el desenvolupament tecnològic i de projectes d’I+D+i en el sector pesquer i aquelles l’objecte de les quals siga fomentar la defensa dels interessos econòmics i professionals de les dones que treballen en el sector pesquer.

Deixa el teu comentari