El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finalitza les obres de condicionament d’un tram del Camí Natural de l’Antic Trenet (València)

  • El nou tram s’assentisca sobre la plataforma de l’antiga línia del
    ferrocarril de Carcaixent a Dénia, i connectarà les estacions de Carcaixent i Alzira amb la de Tavernes de la Valldigna
  • Els treballs de condicionament han suposat una inversió de 390.698,18 euros
  • Compleix amb els criteris del Programa de Camins Naturals
    desenvolupat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
    s’unirà als més 100 itineraris i 10.200 km existents

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha finalitzat les obres de condicionament del tram del Camí Natural de l’Antic Trenet entre la Barraca d’Aigües Vives i el baixador de Benifairó de la Valldigna, a la província de València, itinerari que ha quedat obert al públic.

Unes obres que han suposat una inversió de 390.698,18 euros i que han sigut promogudes per la Mancomunitat de la Ribera Alta, que s’encarregarà a partir d’ara de la seua gestió, manteniment i promoció.

El tram, que compta amb una longitud total de 5,7 quilòmetres, discorre per la plataforma de l’antiga línia del ferrocarril que connectava Carcaixent amb Dénia, i unirà les estacions de Carcaixent i Alzira amb la de Tavernes de la Valldigna.

Els treballs de condicionament d’aquest tram han consistit en l’adequació
de la plataforma, recuperant-se part de la mateixa que es trobava envaïda, sanege i estabilització de talussos en el tram conegut com El Portitxol mitjançant escullera, execució de les obres de drenatge necessàries, restauració i reconstrucció dels xicotets ponts ferroviaris mitjançant passarel·les de fusta, i senyalització, tant direccional com preventiva i informativa per als usuaris.

Aquest camí natural compleix amb els criteris del Programa de Camins Naturals desenvolupat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i s’unirà als més 100 itineraris i 10.200 km existents de Camins Naturals condicionats des de l’any 1993 per a ús ecorecreativo i turístic.

CAMINS NATURALS

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha finançat el condicionament de diferents camins, sendes, vies de ferrocarril en desús o vies pecuàries, creant una xarxa de camins naturals en tot el territori nacional.

El seu objectiu és diversificar l’activitat econòmica de la regió potenciant l’oferta turística, així com conservar els espais naturals a través de l’educació mediambiental, preservant els recursos de la zona d’influència del camí natural.

Aquests camins naturals tenen també com a finalitat afavorir la conservació del patrimoni cultural i tradicional, dotant de noves funcionalitats a infraestructures abandonades, permetent així la cura i
transmissió del llegat cultural de la zona.


Ofereixen als seus usuaris noves possibilitats d’oci i una forma de turisme
alternativa i respectuosa amb l’entorn, educació ambiental i interpretació de la naturalesa, i proporcionen una eina per a l’exercici d’activitats educatives i culturals que ajuden a una major integració i
millor coneixement de l’entorn.

Gràcies a aquestes infraestructures, s’incentiva el turisme rural afavorint el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, a més de recuperar l’ús del domini públic.

Aquests itineraris posen en comú naturalesa, patrimoni històric i cultural o gastronomia, a més de millorar la qualitat de vida i la salut de la població que els utilitza.

Comenta la notícia