El Ministeri de Sanitat i les CCAA acorden per unanimitat actuacions coordinades per a controlar la transmissió de la COVID-19

Aquestes mesures se centren en el control de la transmissió en els àmbits que actualment són l’origen dels brots epidèmics de major impacte
i risc i en aquelles que puguen controlar la transmissió comunitària associada a aqueixos brots que es detecten a través de la Xarxa Nacional de Vigilància

Epidemiològica
 Són onze mesures de control en set àmbits diferents, tresrecomanacions i una indicació d’observança dels aspectesinclosos en el Pla de Resposta Primerenca en un escenari de controlde la pandèmia per COVID-19

 “S’han declarat formalment mesures coordinades en matèria de Sanitat que seran adoptades de manera conjunta per totes les comunitats i ciutats autònomes”, ha ressaltat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui ha afegit que “això demostra una vegada més el treball compartit i coordinat que estem fent, des de l’inici de la pandèmia”

COVID-19 i protegir la salut del conjunt dels ciutadans i ciutadanes, cosa
que vull agrair a totes les comunitats autònomes”.

Aquestes mesures se centren en el control de la transmissió en els àmbits que actualment són l’origen dels brots epidèmics de major impacte i risc i enaquelles que puguen controlar la transmissió comunitària associada a aqueixos brotsque es detecten a través de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica.L’oci nocturn és actualment l’origen dels brots epidèmics amb major nombre de casos associats, una mitjana de 31, i a més són aquests brots l’origen d’una gran part de la transmissió comunitària actual i de casos en diverses CCAA.

Per això, una d’aquestes mesures consisteix en el tancament de discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe.

I, de manera complementària, en els establiments d’hostaleria, restauració, terrasses i bars/restaurants de platja s’ha de garantir la distància interpersonal mínima de 1,5 metres en el servei en barra i també entre taules, amb un màxim de 10 persones per taula. L’horari de tancament dels establiments serà la 1.00 h. com a màxim, sense que puguen admetre’s nous clients a partir de les 00.00 h.


Un altre dels àmbits d’actuació són els esdeveniments multitudinaris. En aquests, a l’ésser de caràcter planificat, s’haurà de realitzar una avaluació del risc per part de l’autoritatsanitària conforme al que es preveu en el document “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per Covid-19a Espanya”, acordat en la Comissió de Salut Pública del Consell

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En funció d’aquesta avaluació, cada esdeveniment haurà de comptar amb l’autorització de la comunitat autònoma.

Centres sociosanitaris
Els centres sociosanitaris, que són l’àmbit en el qual es produeix el major
increment de brots detectats en les últimes setmanes i atés que els residentsen ells són el grup vulnerable més important i prioritari quant a mesuresde reducció de risc, centren altres tres de les mesures acordades.

D’una banda, realitzar proves PCR a tots els nous ingressos en els centres
sociosanitaris de caràcter residencial, amb 72 hores d’antelació com a màxim.

També es farà als emprats/as que tornen de permisos i vacances, i als
nous treballadors/as que s’incorporen.

Així mateix, es limitaran les visites a una persona per resident, extremant lesmesures de prevenció, i amb una duració màxima d’una hora al dia. I, es garantirà l’escalonament de les mateixes al llarg del dia. Aquestes mesures es podranexceptuar en el cas de persones que es troben en procés del final de la vida.

A més, es limitaran al màxim les eixides dels residents.
El document aprovat en el si del Consell Interterritorial del SNS recull, d’altra banda, que en cas de brot epidèmic, es realitzaran garbellats amb provesPCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades (per exemple:


Residents en centres soci-sanitaris, barris amb transmissió comunitària, centreseducatius, blocs de cases afectades, col·lectius vulnerables, etc.).

Per la seua part respecte al consum d’alcohol no autoritzat en via pública es reforçaran els controls per a impedir-ho així com aquelles altres activitats nopermeses en la via pública. En aquest sentit, les comunitats autònomes i ajuntaments aplicaran les sancions corresponents.

I, en el consum de tabac i cigarrets electrònics només es podrà exceptuar l’obligació d’ús de màscara durant el consum de tabac ocigarrets electrònics en la via pública o en espais a l’aire lliure, en els supòsits en què puga garantir-se el manteniment d’una distància amb altres persones de, almenys, 2 metres.

Recomanacions i capacitats sanitàries
L’acord del Consell Interterritorial inclou tres recomanacions: realitzar
periòdicament, i en la mesura que siga possible amb caràcter almenys quinzenal, proves PCR als treballadors de centres sociosanitaris que estiguen en contactedirecte amb residents, recomanar a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable i al mateix temps que aquests es limiten a un màxim de 10 persones.

El document especifica que es garantiran els mitjans i capacitats dels
sistemes sanitaris per al compliment del que es preveu en el Pla de Resposta Primerenca en un escenari de control de la pandèmia per COVID-19.

Salvador Illa ha destacat la importància de complir les mesures de prevenció implantades i ha insistit que és necessari ser disciplinats: “No podem ignorar que el virus està circulant entre nosaltres i que cal ser molt rigorós mentre no tinguem una vacuna”.

La Declaració d’Actuacions Coordinades mantindrà la seua vigència fins que es produïsca la seua revocació expressa pel Ministre de Sanitat, previ acord delConsell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, amb audiència de totes les comunitats i ciutats autònomes.

Deixa el teu comentari