El Ministeri de Sanitat posa a la disposició de les CCAA els laboratoris públics i privats de diagnòstic clínic

Les proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19 hauran de ser prescrites per un facultatiu d’acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats a aquest efecte per l’autoritat sanitària competent

Tots els centres, amb independència de la seua titularitat, hauran de notificar a les CCAA els casos de COVID-19 confirmats

El Ministeri de Sanitat ha impulsat una ordre ministerial per la qual posa a la disposició de les comunitats autònomes els laboratoris públics i privats de diagnòstic clínic.

Segons l’Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril, publicada hui en el BOE, tots aquests centres, serveis i establiments sanitaris que no estiguen prestant servei en el Sistema Nacional de Salut, així com el seu personal, estaran al servei de les CCAA.

L’Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per al reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fixa també els requisits per a la realització de proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19. Així, aquestes proves hauran de ser prescrites per un facultatiu d’acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats a aquest efecte per l’autoritat sanitària competent. A més, tots els centres, amb independència de la seua titularitat, hauran de notificar a les CCAA els casos de COVID-19 confirmats dels quals hagen tingut coneixement després de la realització de les proves diagnòstiques.

L’ordre publicada hui en el BOE estableix “la possibilitat d’adoptar les mesures necessàries per a la regulació dels preus d’aquestes proves, a fi d’evitar situacions abusives en l’accés a aquest servei”.

Finalment, s’estableix l’obligació que les entitats públiques o privades que adquirisquen material per a fer proves diagnòstiques “hauran de posar-ho en coneixement de l’autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en la qual es troben situats i/o presten els seus serveis, amb indicació expressa de la mena de material, nombre d’unitats adquirides i destinació d’ús”.

Pot consultar el text íntegre de l’ordre en aquest enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4442

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.