El Partit Popular d’Alzira aporta mesures per a recuperar el Xúquer

El Partit Popular d’Alzira presentara una moció per a la pròxima sessió plenària en la qual demanarà a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que drague el llit del rio Xúquer.

També es va a demanar que es netege el llit d’arbres caiguts i eliminació d’espècies de plantes invasores que s’estan expandint sense control ocupant la superfície del rio impedint la seua navegabilitat.

Hem de recordar que actualment no hi ha aprofitament de l’arena del riu, treballs que durant segles es realitzaven a través de contractes per a l’extracció d’arena que proveïen sobretot a la construcció i fa anys que els molls d’arena estan en desús i romanen tancats.

El riu Xúquer no accepta ja més concessions del seu cabal però si es poden permetre altres usos com l’esportiu, per a açò el dragatge del riu és important.

El jaç del riu roman brut amb gran quantitat d’algues que impermeabilitzen impedint que l’aigua filtre amb normalitat i proveïsca els aqüífers i els aiguamolls de cada zona per la qual discorre.

El Partit Popular, va a seguir treballant pel correcte funcionament d’aquesta artèria que és el nostre rio i en definitiva, el que dóna vida als pobles i termes municipals per on pansa, com ho hem demostrat durant anys a través de la construcció de depuradores, les que en la pràctica totalitat es van construir en èpoques de govern popular, a les quals es porten totes les aigües urbanes i industrials per a la seua neteja i devolució al riu.

Grup Popular Alzira

Deixa el teu comentari