El Partit Popular d’Alzira sol·licita un acord contra l’explotació sexual i el tràfic d’éssers humans

Les administracions Públiques han d’aplicar les normes reguladores i contribuir a eradicar tot tipus d’explotació sexual

Darrere de l’oferiment de serveis sexuals existeix un entramat de tràfic d’éssers humans i explotació sexual segons els experts

Demanem que es perseguisca en oferiments de serveis sexuals en els voltants de col·legis, parcs etc. així com en les carreteres

Coincidint amb el Dia Contra el Tràfic s’Éssers humans, des del Grup Popular a l’Ajuntament d’Alzira hem presentat una moció al ple en la qual sol·licitem que per part de les administracions públiques, tant Ajuntament com Generalitat s’impliquen en la lluita contra aquesta xacra, que a pesar que puga semblar llunyana al nostre municipi, es troba intrínsecament lligada a l’oferiment de serveis sexuals i de prostitució, segons els experts en aquesta matèria.

En aquesta demanem a les administracions públiques que es comprometen a treballar per a eradicar tot tipus d’explotació sexual i tràfic de persones que existeix darrere d’aquests serveis, parant atenció especial quan aquestes pràctiques es duen a terme prop de centres escolars, llocs destinats a l’ús de menors o en carreteres, com la d’Alberic en la qual aquestes persones ofereixen aquests serveis en condicions infrahumanes, i que depenen d’altres administracions com la Generalitat o la Diputació, a les quals demanem que es prenguen mesures urgents per a acabar amb aquesta pràctica que, a més de l’abús cap a les dones les quals en la majoria dels casos són obligades a prostituir-se, constitueixen un perill de seguretat viària.

Hui, 23 de setembre, dia internacional contra l’Explotació sexual i el tràfic de persones, el Partit Popular vol fer una crida perquè es posen tots els mitjans necessaris a fi de sensibilitzar entre la població, així com a posar tots els mitjans necessaris per a acabar amb aquesta xacra que sotmet a les persones, aplicant totes les normes reguladores existents per a eradicar l’explotació sexual així com el tràfic d’éssers humans.
Grup Popular Alzira

Deixa el teu comentari