El personal municipal de València es formarà en prevenció de la COVID-19 abans de la seua reincorporació

Notario ha destacat que servicis com ara la Policia Local, fonamentals en l’atenció a col·lectius vulnerables com el de persones transsexuals, reforçaran la formació en atenció a la diversitat

En l’actual context de pandèmia sanitària internacional l’oferta formativa de les administracions públiques per als seus treballadors i treballadores també ha de ser adaptada per garantir l’objectiu prioritari de contindre l’expansió de la COVID-19 i promoure les condicions més segures per al personal de les institucions, en este cas de l’Ajuntament de València. Amb esta finalitat s’ha modificat el Pla de Formació municipal, amb una reformulació de tots els cursos i totes les activitats formatives.

Entre les principals novetats hi ha la inclusió d’un curs elaborat pel servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals que dirigix la regidora Luisa Notario, en col·laboració amb el servici de Formació. “Es tracta d’un curs dissenyat amb informació necessària per a garantir el compliment de les mesures preventives per part de tot el personal  municipal i així garantir la seua salut i la seua seguretat”, ha destacat la regidora. El curs tindrà una durada de dos hores, s’impartirà en la modalitat formativa en línia i serà obligatori per a tot el personal municipal.

Les modificacions del Pla de Formació també inclouen l’atenció a la diversitat sexual, de gènere i familiar per a aquells servicis municipals que atenen a les persones, com ara el de Policia Local o els de Benestar Social. “És fonamental en la situació actual en què la ciutadania requerix servicis i informació amb concrecions i una sensibilitat especial, que des de l’Ajuntament donem resposta a partir del coneixement de la diversitat de la nostra societat”, ha afirmat Notario. En este sentit, hi haurà formació per a l’atenció a persones transsexuals, transgènere i amb disfòria de gènere –dirigit al personal que atenga a estos col·lectius, així com al que tinga relació directa amb la matèria o tinga interés a conéixer-la-. A més, es formarà en l’atenció a la diversitat sexual, de gènere i familiar al personal que treballe amb grups d’especial vulnerabilitat (com ara la població LGTB, la infància, l’adolescència o les persones majors, com ara Policia Local, personal docent, de servicis socials, de salut i de persones majors).

D’altra banda, entre les novetats hi ha altres cursos i xarrades, com ara un sobre iniciació a l’equitació – per a la Policia Local-, o una altra sobre la necessitat de millorar la comunicació escrita i oral, altra sobre el tractament de queixes i reclamacions amb criteris de qualitat, una altra sobre drets humans a l’administració local i les eines innovadores contra la discriminació i un taller d’aproximació a la llengua de signes i a les persones sordes. Totes estes propostes van dirigides a tot el personal de l’Ajuntament de València.

Notario ha recordat que la situació generada per l’expansió del coronavirus va suposar l’adopció de mesures de contenció extraordinàries, com ara el tancament de dependències municipals i la paralització de totes aquelles activitats i servicis presencials no essencials. Això va suposar que es posposaren cursos i activitats formatives de caràcter presencial i el Pla de Formació aprovat el passat mes de febrer s’ha modificat ara en maig. Entre els canvis principals hi ha: la reformulació al format en línia de les accions formatives presencials o semipresencials; les propostes formatives ajornades, per a evitar aglomeracions, es podran executar fins a setembre o quedaran suspeses; es mantindran les tarifes de les activitats reformulades i, en tot cas, qualsevol acció formativa podrà ser suspesa a criteri de qui la prescriga.

A l’efecte d’aconseguir homogeneïtat en els nivells de qualitat de les accions formatives en línia o virtuals, el servici de Formació, Avaluació i Carrera posarà a la disposició del professorat, prescriptores i servicis, una Guia Bàsica de Formació no presencial que oriente i establisca els requeriments mínims que haja de reunir una acció formativa en l’Ajuntament de València. El 100 % d’estes accions estaran relacionades amb el lloc de treball a desenvolupar.

Un total de 935 cursos s’oferixen en l’actualitat en l’Ajuntament de València al personal municipal.

Comenta la notícia