El Pla Resistir a Alzira arriba a salons de bellesa, maquillatge i guarderies

210.000 euros per a esta quarta convocatoria

El termini s’obri del 31 de maig a l’11 de juny

Alzira destina 210.000 euros a la quarta fase del Pla Resistir. L’Ajuntament d’Alzira aprovava ahir en Junta de Govern Local les bases d’esta nova edició de les ajudes que, en esta ocasió, aniran destinades als salons de bellesa, maquilladores, esteticistes, guarderies infantils privades i jardins d’esbarjo per a pal•liar els efectes de la pandèmia. 

A partir del pròxim dilluns 31 de maig, i fins a l’11 de juny, les microempreses i autònoms alzirenys que es dediquen a estes activitats econòmiques, podran presentar la seua sol•licitud a la seu electrònica, a la qual es podrà accedir en l’adreça electrònica següent: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica

“L’import de les ajudes, com en la resta de convocatòries, va destinat a contribuir al manteniment de l’activitat i protegir el teixit econòmic alzireny. Seguim treballant a partir del romanent disponible per a ampliar el nombre de sectors beneficiaris i així  continuar fins esgotar el fons del Pla Resistir” ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Furió.

El pagament de les ajudes s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol•licitant, sempre i quan es justifique el compliment dels requisits exigits en la convocatòria. L’objectiu de l’Ajuntament és, com en altres edicions, començar a pagar les ajudes com més prompte millor. 

Els interessats poden consultar tota la informació del Pla Resistir Alzira ací

PLA RESISTIR

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros.

IAE INCLOSOS

Epígraf IAE
E972.2 Salons i instituts de bellesa i gabinets d’estètica (associat al CNAE 9602) P887 Maquilladores i esteticistes (associat al CNAE 9602)
E931.1 Guarderia i ensenyament d’educació infantil, exclusivament (associat al CNAE 8510)
E981.2 Jardins d’esbarjo en què l’entrada és per preu (associat al CNAE 9321)

»

Deixa el teu comentari