El ple de l’Ajuntament de Meliana aprova per unanimitat les al·legacions a l’AVE

El ple de l’Ajuntament de Meliana aprova per unanimitat les al·legacions a l’AVE

En la sessió ordinària celebrada ahir, el ple de l’Ajuntament de Meliana ha aprovat per unanimitat les al·legacions a l’estudi informatiu d’alternatives al traçat ferroviari de l’alta velocitat València-Castelló

Tots els membres de la corporacio han estat d’acord en la decisió a les alegacions 

El terme de Meliana està tot inclòs dins del que la llei determina com a horta del màxim valor i amb la major protecció 

Una protecció que determina també el valor paisatgístic de l’àmbit i el valor patrimonial de la seua xarxa de reg i de les alqueries existents

A més, precisament la franja d’horta de Meliana està considerada com a “finestra oberta al mar”, figura recollida pel pla d’acció territorial per a destacar una de les poques zones on hi ha continuïtat entre l’horta i la mar, que es voria greument afectada pel traçat ferroviari. 

L’Ajuntament vol la garantia que el nou túnel passant que es planteja per al servei de rodalia entronque amb el túnel actual abans d’eixir a la superfície per a no destruir espai de sòl agrícola protegit

Comenta la notícia