El ple municipal aprova una Declaració Institucional a favor de la unitat per afrontar la crisi del COVID19

La Corporació Municipal ha celebrat el ple ordinari del mes d’abril per via telemàtica. A l’inici de la sessió es va guardar una minut de silenci per les persones que han mort a causa del coronavirus i es va fer una Declaració Institucional per mostrar la unió de totes les forces polítiques per combatre esta pandèmia.

El passat dijous 30 d’abril, els membres de la Corporació Municipal, degut a l’estat d’alarma, es donaren cita davant la pantalla de l’ordinador per tal de anar tractant per videoconferència, un a un, els diferents punts de l’ordre del dia del ple municipal corresponent al mes d’abril. Una sessió que el seu inici estigué marcat pel minut de silenci en record dels que ens han deixat en este últim mes i mig a causa del Covid19, la qual, ja s’ha cobrat la vida de més de 25.000 persones a Espanya i més de 1200 persones en la Comunitat Valenciana.

A més, en la línia proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al ple es va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics que conformen la Corporació, una declaració institucional en la que es fa una crida a la unitat: “És el moment de la unió per a lluitar contra el COVID 19, fora de partidismes, tots som municipi. Les entitats locals estem fent un esforç molt major de l’habitual, per complir amb el nostre deure públic, polític i social, assumint compromisos més enllà del nostre marc competencial; adaptant-nos a esta situació dinàmica pròpia de l’excepcionalitat que la pandèmia significa per imprevista i sobrevinguda”, afirma part de la Declaració.

El pleno municipal aprueba una Declaración Institucional a favor de la unidad para afrontar la crisis del COVID19

La Corporación Municipal ha celebrado el pleno ordinario del mes de abril por vía telemàtica. Al inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio por las personas que han fallecido a causa del coronavirus y se hizo una Declaración Institucional para mostrar la unión de todas las fuerzas políticas para combatir esta pandemia.

El pasado jueves 30 de abril, los miembros de la Corporación Municipal, debido al estado de alarma, se dieron cita ante la pantalla del ordenador con el fin de ir tratando por videoconferencia cada uno de los puntos del orden del día del pleno municipal correspondiente al mes de abril. Una sesión que en su inicio estuvo marcada por el minuto de silencio en recuerdo de los que los que nos han dejado en este último mes y medio a causa del Covid19, el cual, ya se ha cobrado la vida de más de 25.000 personas en España y más de 1200 personas en la Comunidad Valenciana.

Además, en la línea propuesta por la Federación Valenciana de Municipios y Províncias, en el pleno se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos que conforman la Corporación una declaración institucional en la cual se hace un llamamiento a la unidad: “Es el momento de la unión para luchar contra el Covid19, fuera de partidismos, todos somos municipio. Las entidades locales estamos haciendo un esfuerzo mucho mayor de lo habitual para cumplir con nuestro deber público, político y social, asumiendo compromisos más allá de nuestro marco competencias, adaptándonos a esta situación propia de excepcionalidad que la pandemia significa por imprevista y sobrevenida”, se afirma en parte de la Declaración.

Comenta la notícia