El PP d’Alzira ha proposat una sèrie de mesures encaminades a pal·liar la situació de l’hostaleria a la ciutat

Les propostes fetes pel Grup Municipal Popular d’Alzira són:

Ampliació de les terrasses sense cap cost, per a poder augmentar el servei de taules dels locals, sempre respectant a veïns i vianants. Amb això es complirien les mesures de distanciament permetent el mateix aforament del qual disposaven abans de la crisi. També és necessària la CONCESSIÓ de permís d’instal·lació de terrasses als establiments que no disposen i que pot ser una important ajuda per a eixir de la crisi.

Anul·lació de l’Ordenança d’Ocupació de Via pública prevista pare el mes d’abril de 2020. Aprovació d’una nova ordenança que flexibilitze la instal·lació de terrasses a causa de la crisi sanitària, permetent ampliar les mateixes.

Suspensió de les “Taxa d’Ocupació de Via Pública amb taules i cadires” per a tot l’any 2020, així com la bonificació de la taxa de “Tractament de residus urbà” (taxa de reciclatge).

Creació d’una partida per a subvencionar l’adquisició de mampares, cambres tèrmiques, menús del dia virtuals, etc., sempre que aquestes siguen adquirides a empreses alcirenyes.

Bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (impost de circulació) associats a les activitats comercials, com poden ser els destinats a servei a domicili.

Subvenció immediata per a autònoms de fins a 1.000€, per a pimes i autònoms, injectant-los liquiditat per a suportar les seues despeses, (lloguers, hipoteques, impostos, etc.).

Campanya de conscienciació de mesures de seguretat per a fomentar que els clients que acudisquen als bars i restaurants, ho facen sense gens de por a contagiar-se.

Ajornament dels tributs i taxes municipals fins al 10 de juliol en període voluntari. Així mateix, el cobrament de la primera fracció dels rebuts domiciliats es retardarà fins al 30 de maig prèvia sol·licitud. També es possibilitarà, sense cap càrrec, l’ajornament d’aquests en 6 mesos SENSE INTERESSOS.

Facilitar als hostalers guies de salut i protocols per a previndre futurs contagis que recopile la profusa normativa estatal. Reducció d’impostos municipals a autònoms i PIMES encara que l’objecte tributari no estiga vinculat a una activitat comercial.

Comenta la notícia