El PP d’Alzira lamenta el NO sistemàtic del bipartit a les seues propostes per a després dur-les a terme

“La seua estratègia consisteix a tractar de ridiculitzar o ignorar les nostres propostes per a després fer-les seues”

Ja fa un any que en sessió plenària de l’Ajuntament d’ALZIRA, des del PP es va criticar la idea del bipartit per a l’execució de la segona fase del canal de “Els Basses”. Segons expliquem llavors aquesta crítica no era per a exigir que no s’executara, sinó per a buscar una solució als problemes que estava i està provocant l’execució de la primera. Ràpidament des del “mitjà digital del govern municipal” es va denunciar que “el PP s’oposa a l’execució d’infraestructures per a donar solució a les inundacions”, com porten fent últimament manipulant les nostres declaracions.
Quina era la nostra intenció? Buscar una solució a l’evacuació de les aigües que acumula el canal i guanyar velocitat de drenatge en el barranc de la Casella mitjançant la seua canalització des del pont de Xátiva fins al riu Xúquer, fins i tot plantejant el desviament del riu Barxeta.
Llavors el govern municipal de Compromis i PSOE va negar aquest plantejament insistint que el principal era executar la segona fase del canal per a recollir les aigües provinents dels barrancs.
Doncs bé, un any més tard reconeixen mitjançant diverses declaracions que el problema del canal és que quan el barranc Casella porta un nivell alt no es pot desguassar. De la mateixa manera comencen a plantejar que seria convenient instar a la Confederació Hidrogràfica per a actuar sobre el barranc de la Casella des del pont de Xátiva fins a la seua desembocadura, qüestió que ve confirmada també per recents declaracions de tècnics de la mateixa Confederació. Han tardat un any a reaccionar, però bo, més val tard que mai.
D’altra banda en el ple passat del mes de novembre vam presentar una moció perquè es realitzara una comissió d’investigació i donar solució a les contínues inundacions que portem patint els últims anys, on els tècnics especialistes en la matèria, municipals, Conselleria, Confederació, aportaren els seus coneixements i arribaren a un acord que solucione el greu problema que té la ciutat. Resultat de la moció: desestimada per vots en contra de l’equip de govern.
Ara ens assabentem una altra vegada pel mitjà digital afí al bipartit que pretenen reunir els tècnics municipals i els d’Aigües de València per a fer propostes i buscar solucions.

Tot això ens porta a plantejar: Quina manera de governar està exercint el bipartit? Votar en contra totes les propostes de l’oposició a pesar que s’han demostrat bones per a la població, i després plantejar-les com a pròpies? Perquè és el que s’està succeint.
Demostra el que portem anys denunciant. Quan es tracta de temes de vital importància per a Alzira no són capaces de buscar la solució, o més fàcil encara no acudeixen, o no saben on acudir per a solucionar-ho.

Deixa el teu comentari