El PP d’Alzira recrimina a l’equip de govern l’oblit aquest estiu dels “Ecopunts Nets”, idea estrela de fa un any per a evitar els abocadors incontrolats

Fa ara un any Alzira va instal·lar dos ‘Ecopunts Nets’ per a evitar que es crearen abocadors incontrolats que proliferaven per tot el terme municipal. Aquests punts es van instal·lar en la zona de l’antic camp de tir situat en el camí al cementeri i l’altre en la zona de la Xavegó.
Aquest programa ha sigut abandonat per l’equip de govern aquest estiu, deixant perdre tota la inversió realitzada en aqueixes instal·lacions, deixant també abandonat el terme municipal, provocant l’increment d’abocadors incontrolats.
El govern municipal format per Compromís i PSOE està reduint els contenidors per tots els extraradis de la nostra ciutat i complicant a la ciutadania alzirenya l’acció de depositar el fem en els contenidors pròxims a les seues cases. En comptes de facilitar la vida a la seua ciutadania el que fa és complicar-la.
La instal·lació dels “Ecopunts Nets” era una iniciativa per a facilitar el reciclatge als veïns i el regidor de Serveis Públics no descartava implantar-la en altres zones, ja que hi havia la necessitat de crear aquest nou servei degut a la gran quantitat d’enderrocs i fem que es genera en abocadors incontrolats.
En aquestes instal·lacions es pretenia recollir i emmagatzemar temporalment i de manera gratuïta els residus domèstics que, pel seu gran volum o perillositat, no podien tirar-se en la bossa del fem ni depositar-se en els contenidors del carrer.
També es va vendre fa un any que aquests ‘Ecopunts Nets’ eren per a depositar restes de poda domèstica, andròmines velles o mobles sense necessitat d’anar a l’ecoparc i per a depositar les bosses de fem domèstic, garantint així el seu reciclatge i correcta eliminació.
El regidor de Serveis Públics ha passat de no descartar a augmentar la implantació dels “Ecopunts Nets” en altres zones de la ciutat, a oblidar-se i abandonar aquestes instal·lacions i el terme municipal d’Alzira cada vegada més brut.

PP Alzir

Deixa el teu comentari