El PP defensa l’equiparació salarial dels funcionaris de presons i la millores que redunden en la seua seguretat

Demanen que s’aplique el principi de “mateix treball, mateix salari” perquè no hi haja “funcionaris de presons de primera i de segona, depenent de la CC.AA en la qual treballen”

Reclamen el reconeixement com a autoritat pública perquè evitar que les agressions que es resolguen amb una mera sanció disciplinària o delicte lleu

És necessària una formació contínua en matèria de defensa personal que garantisca la seua seguretat i integritat física

El PP ha defensat l’equiparació salarial dels funcionaris d’institucions penitenciàries, la posada en marxa de millores laborals que redunden en la seua seguretat i en la dignificació del treball que exerceixen.

Així es desprén d’una reunió mantinguda entre el senador Fernando de Rosa i els diputats del PP en el Congrés, Luis Santamaría i Vicente Betoret amb l’Associació de funcionaris d’institucions penitenciàries ‘El teu abandó em pot matar’.

El PP proposa la millora de les condicions salarials dels treballadors penitenciaris sota el principi de “mateix treball mateixa retribució” amb l’objectiu que no hi haja “funcionaris de presons de primera i de segona, depenent de la comunitat autònoma en la qual treballen”.

Per a poder realitzar un seguiment de les necessitats d’aquest col·lectiu i dels assoliments aconseguits, els populars s’han compromés a mantindre reunions periòdiques de treball per a analitzar les necessitats i la situació dels treballadors. “És prioritari millorar de les condicions laborals dels empleats públics penitenciaris augmentant i optimitzant la seua formació, incrementant la seua seguretat i facilitant-los material adequat per a les situacions de perillositat en què treballen.

Així doncs, aquesta seguretat en l’activitat professional que ha de tindre tot funcionari es veuria a més garantida amb el reconeixement com a autoritat pública d’aquest col·lectiu de manera que “és necessari que s’avance en aquest reconeixement a un nivell legislatiu explícit i que s’evite que les agressions que patisquen els funcionaris de presons es resolguen amb una mera sanció disciplinària o s’enjudicien com a delicte lleu”.

Per això, el PP se suma a la petició del col·lectiu de ser considerats com a autoritat amb la finalitat que “qualsevol agressió que patisquen puga ser tipificada com a delicte o atemptat contra l’autoritat” ja que estem parlant d’un col·lectiu de risc degut al treball que realitzen. “Tenen durant la seua jornada laboral un alt nivell d’exposició en el tracte amb el públic en circumstàncies de tracte interpersonals especialment intenses”, ha assenyalat al mateix temps que ha recordat que “segons el sindicat, aquest col·lectiu anualment pateix almenys una agressió al dia, és una situació que aquest col·lectiu està denunciant des del 2017”.

Durant la reunió també han abordat la necessitat de dur a terme una formació contínua igual en tota Espanya i la “urgent” aplicació de la prevenció de risc labborales.

Aquesta formació ha d’abastar no solament a l’anàlisi de la nova delinqüència i tipologia penal, sinó també a formació contínua en matèria de defensa personal que garantisca la seua seguretat i integritat física. Dins d’aquesta formació ha d’incloure’s la relativa a la protecció sanitària, no solament de la seua pròpia salut sinó també la dels interns.

Deixa el teu comentari