El PP denúncia que el Tripartit haja perdut una altra subvenció de 23.000 €

El PP d’Alzira lamenta que es perda aquests diners per no tindre la documentació preceptiva presentada dins dels terminis establits

La Generalitat Valenciana anunci al maig de 2018 que es convocaven ajudes per a municipis que no excedisquen de 50.000 habitants destinades a millores d’accessibilitat de cases consistorials mitjançant eliminació de barreres arquitectòniques.

L’Ajuntament d’Alzira va sol·licitar aquesta ajuda per a millorar l’accessibilitat de la casa consistorial, a l’agost ens contesta des de la Direcció General de l’Administració Local que ens concedeixen més de 23.000€, però un dels requisits per a executar les obres és tindre autorització de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esports per tractar-se d’un edifici BIC. Des del Grup Popular creiem que això ja demostra la falta de previsió posat que aquesta circumstància hauria de saber-ho des del principi i sol·licitar l’informe que sabien era necessari.

A principis de setembre es dóna una prorroga en la que donen compte que aquesta obra haurà d’estar executada dins del termini que finalitza el 20 de desembre de 2018, s’intenta amb presses, justificar que davant la falta de resposta de la direcció territorial, sol·liciten una prorroga mitjançant un decret d’alcaldia. En data 15 de novembre, es contesta des de la Generalitat que ens deneguen aquesta prorroga i el 3 de gener de 2019, des de la Direcció General d’Administració Local mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament, ens comuniquen que l’ajuda econòmica ha sigut revocada posat que la documentació requerida no s’ha presentat dins dels terminis establits malgrat haver ampliat el termini al 20 de desembre.

Des del Grup Popular creiem que és una falta de previsió posat que ja se sap que és un edifici BIC i havien d’haver sol·licitat informe a la direcció territorial. Una vegada més ens veiem davant la revocació d’una ajuda econòmica per no “fer els deures dins dels terminis establits”.

Si fa uns dies lamentàvem la pèrdua d’un programa d’ocupació pel qual es perdien 30 ocupacions per no tindre la documentació a temps, ara estem davant una revocació d’una subvenció de més de 23.000 € pel que des del PP valorem com que tenim un govern cansat i incapaç de complir amb la paraula donada.

Deixa el teu comentari