El PP va sol·licitar incloure en el pla resistir al sector d’estètica i maquillatge


Aquest sector està patint els efectes de la crisi i necessita ajuda econòmica per a no tancar els seus negocis

Quan s’inicia les converses per a la convocatòria d’una nova fase d’ajudes del pla resistir, l’equip de govern presenta els epígrafs que podran sol·licitar aquestes ajudes. Per part del Partit Popular es demana que s’incloga al sector d’estètica i maquillatge, ja que considerem ha sigut també un sector molt afectat al no celebrar-se festes i esdeveniments, criteri que s’està seguint des de l’inici de la publicació d’aquest pla d’ajudes.
En aquest cas, una petició més que justificada si tenim en compte les xifres facturades per aquests conceptes.
Quan visitem a algunes de les autònomes, parlaven de 1, 3 i 8 maquillatges en un any.
Una vegada més, ens trobem amb epígrafs de sectors que el govern no considera mereixedors de formar part del grup de beneficiats malgrat la quasi nul·la facturació.
Des del PP, lamentem que el govern no els haja tinguts en compte i deixe a més de 50 persones, que componen aquest sector a Alzira, sense l’espenta econòmica que tanta falta els fa després de tot un any reinventant els seus serveis per a poder, almenys, fer front a les despeses derivades dels seus negocis.
Per això, ens posem a la disposició de l’equip de govern *alzireño, per a secundar quantes gestions siguen necessàries per a la inclusió d’aquest sector en el pla d’ajudes, tenint en compte que a Alzira encara es disposa de romanent econòmic per a això.

Deixa el teu comentari