El projecte d’adequació del Palau de la Música recupera l’essència de l’edifici i planteja una millora tècnica integral

Quan acabe l’obra d’adequació del Palau de la Música de València, que suposa la major intervenció de la història de l’edifici des de la seua construcció en 1988, tindrem a la ciutat unes instal·lacions segures, una millor acústica, major qualitat tècnica i un edifici sostenible”. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha presentat amb estes paraules el Projecte bàsic d’execució i direcció d’obra per a l’adequació del Palau de la Música, que millorarà la sostenibilitat de l’immoble i que “recuperarà l’essència del Palau original”, ha destacat la regidora.

Tal com ha assenyalat Luisa Notario, “la intervenció plantejada per al Palau se centra en diversos eixos principals: les millores estructurals en els sostres de les dos sales afectades, la reparació integral de la façana de l’edifici, l’actuació sobre les humitats de la sala d’exposicions, i una intervenció per a millorar l’acústica. Així mateix es millorarà l’eficiència energètica general de l’edifici”. Notario ha afirmat que el projecte es posa en marxa “des de la màxima responsabilitat, per a fer una intervenció integral, no sols per a actuar sobre les sales afectades en el seu moment, sinó per a esmenar totes les deficiències de l’edifici, que era l’objectiu fonamental: aprofitar que el Palau anava a estar tancat per a solucionar totes les manques detectades”. Com es recordarà, al juny de 2019 es va produir el despreniment dels reflectors acústics de la sala de concerts Mestre Rodrigo, la qual cosa va obligar a prendre una sèrie de mesures per tal de garantir la seguretat de les persones usuàries, i revisar l’eficiència de les instal·lacions. Després d’estudiar l’estat dels revestiments acústics, es va decidir realitzar una intervenció integral en l’edifici.

Tal com ha recordat la regidora, malgrat la voluntat de l’equip de govern d’accelerar les obres, el procés de licitació s’ha retardat més de 8 mesos per diferents paralitzacions alienes a l’Ajuntament (recurs presentat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes-CV al gener de 2020 i desestimat pel TACRC al març, la suspensió del terminis administratius per la declaració de l’estat d’alarma, i el recurs de la UTE Paredes Pedrosa que el TACRC va desestimar cinc mesos després).

El projecte que ha presentat este matí la regidora Notario “va dirigit a preservar i recuperar, en la mesura que siga possible, la idea del projecte original redactat en 1984 per l’arquitecte José María García de Paredes”. Per a això, s’actuarà en diferents eixos: la cúpula de vidre, la façana exterior, la climatització, els reflectors acústics, les butaques i les filtracions d’aigua de la sala d’exposicions.

Respecte a la façana, en la construcció original es va utilitzar una pedra marina (Bateig Gris), amb dos acabats (granallatge en el sòcol i tosquejat en les parts més altes), però s’ha deteriorat una àmplia superfície amb xicotets despreniments en evolució, per la qual cosa es procedirà a la substitució completa de l’aplacat. I quant a la coberta vidriada, el projecte preveu recuperar la imatge original del vestíbul, eliminant la “tapeta” blanca exterior d’alumini situada en les juntes entre vidres, que no estava en el projecte inicial: es mantindrà l’estructura d’acer i els perfils d’alumini originals del mur cortina, però utilitzant un sistema de subjecció per “clipat” en el perfil de la cambra. L’estanquitat es resoldrà amb un segellament de silicona estructural per a recuperar l’aparença inicial des de l’exterior de vidres units sense fusteria aparent.

El segon objectiu en la façana és millorar l’eficiència energètica, atés que el Palau és un edifici d’alt consum energètic. Se substituiran els vidres actuals per uns altres amb millors prestacions energètiques (vidres de baixes emissions, extraclars i amb protecció solar) el que permetrà reduir el consum d’energia per a climatització entre el 40 i el 50%. Cal tindre en compte, ha subratllat Notario, que el consum energètic anual ronda els 300.000 euros.

Es recuperaran els panells mòbils originals de la Sala Iturbi

El projecte inclou també la substitució dels reflectors acústics i falsos sostres, que tindran els mateixos acabats de fusta que hi ha ara, però amb taulers de base menys sensibles a la humitat. Per a aconseguir que el comportament siga òptim per als concerts d’orquestra a la Sala Iturbi i de música de cambra a la Joaquín Rodrigo, des del Departament de Física Aplicada de la UPV s’han obtingut els paràmetres acústics de les dos sales i s’han escanejat en tres dimensions per a poder reproduir la geometria dels sostres amb exactitud. El projecte inclou també tornar a posar en marxa els panells mòbils dels laterals de la Sala Iturbi, que es van incorporar en els primers anys d’ús de l’edifici per a regular el nivell d’absorció i el temps de reverberació, i que fa molts anys que no s’utilitzen. Amb la reutilització d’estos panells, el comportament acústic de la sala s’assemblarà en la situació d’assajos (sala buida) i concerts (sala plena), i facilitarà el treball diari de l’orquestra. També s’aconseguiran millors condicions per a música de cambra.

Quant a les butaques, després de fer un rigorós estudi del comportament acústic, ignífug i ergonòmic d’estes, s’ha decidit mantindre-les, però desmuntar-les per a permetre els canvis en el sistema d’impulsió de l’aire condicionat i reposar-les després, prèvia neteja, una vegada acabades les obres. De fet, un dels elements que millorarà la sostenibilitat global de l’edifici i l’eficiència energètica és el nou sistema d’impulsió d’aire condicionat, que evitarà les condensacions que fins ara es produïen en el fals sostre “i que amb seguretat han contribuït a la deterioració dels taulers que el formen i el seu despreniment”, ha assenyalat la regidora. Per això, s’invertirà el sistema actual de difusió d’aire per a impulsar l’aire condicionat per terra, per davall de les butaques, i recollir el de retorn pels falsos sostres. També se substituiran els climatitzadors de les sales Iturbi i Rodrigo.

Una altra de les actuacions que ha detallat la regidora, afecta al sistema de detecció i protecció contra incendis, que serà actualitzat i adequat a la normativa vigent. De fet, totes les instal·lacions de l’edifici seran integrades en un únic sistema de gestió i domòtica (seguretat, protecció d’incendis, accessos…)

Finalment, el projecte inclou la reparació de les filtracions d’aigua a la Sala d’Exposicions, actualment tancada, a causa de les humitats, i la supressió de l’escaló a l’entrada al vestíbul des del riu per a millorar l’accessibilitat.

La regidora Luisa Notario ha explicat que, atés que la dimensió econòmica d’este projecte implica un contracte subjecte a regulació harmonitzada (que suposa uns terminis més llargs), es preveu que l’adjudicació de l’obra podria donar-se al final del primer semestre de 2022. El termini d’execució es calcula en 18 mesos, però esta previsió no contempla possibles qüestions alienes al procediment que poden interferir (recursos, baixes anormals o esmenes de documents, entre altres) que allargarien el termini. Així mateix, la delegada de Gestió de Recursos ha assenyalat que el pressupost de licitació definitiu “vindrà determinat de l’obtenció dels resultats dels sondejos i assajos que s’estan realitzant actualment”.

Comenta la notícia