El representant de l’Executiu comunitari, Joao Onofre, es compromet a estudiar el cas després de mantindre una reunió amb els dirigents de l’organització agrària valenciana

AVA-ASAJA demana a Brussel·les a la Comissió que analitze l’impacte devastador que està tenint l’augment d’un 40% de les importacions citrícoles en sis anys

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, i el secretari general d’aquesta entitat, Juan Salvador Torres, han mantingut una reunió a Brussel·les amb Joao Onofre, cap de la unitat de fruites i hortalisses de la direcció general d’Agricultura de la Comissió Europea, i amb Jesús González-García, especialista en cítrics d’aqueix mateix departament, per a exposar-los les nefastes conseqüències que l’increment de les importacions de cítrics de tercers països, fruit de la signatura d’acords comercials per part de la UE, estan tenint sobre el desenvolupament de la campanya. A la trobada també va assistir Daniel Acevedo, director de comodities, comerç i tecnologia del COPA-COGECA, l’organització que agrupa les organitzacions agràries i les cooperatives europees i que recolza les reivindicacions de AVA-ASAJA en aquesta matèria.

Els dirigents agraris valencians van fer lliurament d’un document, basat en dades oficials del Ministeri d’Agricultura a partir de les xifres que maneja Eurostat, en el qual pot apreciar-se que durant els últims sis anys -entre 2013 i 2018- els principals països que exporten cítrics a Europa han augmentat els seus enviaments un 40. Per països, els increments registrats són molt significatius i entre els mateixos destaca el cas d’Egipte –amb una pujada del 88,8%– o del Marroc –amb un creixement del 112,8%– si bé Sud-àfrica és el país que major volum de tones remet als mercats comunitaris.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “després de la intensa campanya de mobilitzacions que hem dut a terme per a denunciar el desastrós exercici que estem patint els productors, ara estem ja immersos en el procés de negociació i per això estem ací, davant els representants de la Comissió per a demostrar-los amb xifres a la mà que els acords comercials signats en condicions de clar desavantatge competitiu per a les produccions europees i sense que s’apliquen els mínims criteris de reciprocitat exigibles ens posen en una situació cada vegada més complicada. La pressió creixent que exerceixen les mandarines i les taronges foranes, tant a l’inici de la campanya com ja mediada la mateixa a partir de gener, està tenint efectes devastadors que aniran a més en els pròxims anys”.

Efectivament, Aguado va exposar al representant de la Comissió que “a Sud-àfrica s’han plantat 10.000 hectàrees de mandarines tardanes que produiran unes 600.000 tones en els pròxims anys i la destinació principal dels quals serà Europa on se solaparan amb les nostres just quan comencem la temporada. Mentrestant, a Egipte la seua superfície citrícola no deixa de créixer i les seues taronges navels i valències desembarquen a partir de desembre en el mercat comunitari competint amb les nostres a preus baixíssims a causa dels ínfims costos laborals i de producció que allí imperen”.

Així mateix, i a fi d’acreditar el desavantatge competitiu i el greuge comparatiu que impliquen els tractats comercials, els dirigents de AVA-ASAJA van entregar un document en el qual es detalla que 19 matèries actives per a tractaments contra plagues i malalties, l’ús de les quals està prohibit a Europa, sí que estan autoritzades en països que introdueixen els seus cítrics al territori comunitari.

Durant la reunió, i a la vista del panorama descrit, el representant de la Comissió es va comprometre, tal com li reclamava aquesta organització agrària, a realitzar un estudi detallat a fi de valorar adequadament l’impacte que estan tenint aquests acords preferencials amb tercers països sobre la citricultura europea, un estudi que és el pas previ necessari de cara a explorar la possibilitat per a poder establir futures clàusules de salvaguarda.

Evolució de les importacions citrícoles a la Unió Europea:

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 2013/18
Sudáfrica 645.085 578.728 654.731 672.470 741.890 813.318 +26%
Egipto 179.890 184.654 199.280 269.120 286.633 339.648 +88,8%
Marruecos 123.588 167.972 204.663 224.807 275.719 263.103 +112,8%
Turquía 207.881 240.862 241.151 266.584 210.590 325.616 +56,6%
Argentina 254.314 161.936 171.003 251.361 199.521 232.062 -8,7%
Total 1.410.758 1.334.152 1.470.828 1.684.342 1.714.353 1.973.747 +39,9%

Deixa el teu comentari